Membongkar Hakikat Agama Kristian

Video BONGKAR KRISTIAN oleh Hajjah Irene Handono (mantan biarawati). Dahulunya beliau merupakan seorang pendakyah Kristian, sekarang beliau sudah menjadi seorang pendakwah Islam yang gigih. Di dalam video ini beliau membongkar hakikat kelemahan agama Kristian di mana 99% orang Kristian sendiri tidak tahu kerana disembunyikan oleh ketua-ketua paderi mereka sendiri.

Baca seterusnya…

16 Apr

Paulus Dan Kesan Ajarannya: Pertelingkahan Paulus Dengan Golongan Hawariyyun

Tidak berapa lama selepas mereka bersama-sama menyebarkan misi dakwah Isa a.s., Barnaba sendiri mula menjauhkan diri daripada Paulus kerana beliau telah dapat menghidu taktik kotor Paulus yang cuba menyesuaikan agama Isa a.s. dengan akidah orang-orang Yunani. Ajaran Isa a.s. mengenai konsep tauhid adalah suatu bentuk penghapusan semua dewa-dewa yang berbagai-bagai. Ajaran seperti inilah yang tidak dapat diterima oleh mereka.

Bagi orang yang setulus dan seteguh Barnaba, tugas menciptakan cara hidup yang diajarkan Isa a.s. di Yunani tanpa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, pastilah sangat berat. Barnaba tentunya amat memegang teguh kepada kepercayaan bahawa Isa a.s. mengetahui bahwa penciptaanya/kelahirannya tidak menginginkan hukum-hukum Taurat dikurangi atau diubah sekecil mana pun. Untuk itu dia tetap berpegang teguh pada ajaran yang pernah diterima langsung olehnya dari Isa a.s.

Akhirnya mereka berdua, Barnaba dan Paulus, lebih banyak bertentangan pendapat, sehingga menimbulkan perselisihan yang tajam. Akhirnya, mereka mengambil keputusan untuk berpisah dan mengikut hala-tuju masing-masing.

Baca seterusnya…

06 Oct

Paulus Dan Kesan Ajarannya: Saulus Menjadi Paulus

Sejurus selepas bertaubat, Saulus mula mendakwa telah menerima ‘petunjuk’ secara langsung daripada Nabi Isa a.s. Saulus kemudiannya berjumpa dengan para pengikut Nabi Isa a.s. tersebut untuk bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukannya terhadap mereka sebelum ini. Kisah ini diceritakan di dalam Kisah Para Rasul, 9-13.

Ekoran daripada peristiwa di atas (taubatnya Paulus), beliau telah mengisytiharkan dirinya juga sebagai salah seorang daripada para rasul bagi Nabi Isa a.s. Beliau selalu dan tanpa segan-silu mendakwa dirinya juga terdiri daripada para rasul yang mulia itu dengan kata-katanya:

(I) – 1 KORINTUS (1): 1

“Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus…”

(II) – 2 KORINTUS (11): 5

“Tetapi menurut pendapatku sedikitpun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu.”

Walau bagaimanapun, pengisytiharan Paulus sebagai rasul itu tidak sedikitpun mendapat perhatian masyarakat Yahudi, bahkan para pengikut dakwah Nabi Isa a.s sedikit pun tidak percaya kepadanya. Bagaimanakah hendak dipercayainya dengan begitu mudah, walhal Paulus sebelum ini merupakan musuh terutama bagi para pengikut Nabi Isa a.s.?

Baca seterusnya…

06 Oct

Paulus Dan Kesan Ajarannya: Siapakah Paulus?

Sejurus selepas pemergian Nabi Isa a.s., seorang lelaki berbangsa Yahudi bernama Saulus, seorang yang anti kepada ajaran Nabi Isa a.s. yang asli, telah berusaha untuk memesongkan ajaran Isa a.s. dengan membunuh berpuluh-puluh orang penganut ajaran Nabi Isa a.s. Malah Saulus juga bertanggungjawab di dalam pembunuhan Stefanus, salah seorang daripada pengikut Isa a.s.

Umumnya telah mengetahui bahawa Paulus sebelum dikenali sebagai pendeta terulung agama Kristian adalah seorang Rabbi (pendeta) Yahudi yang bernama Saul Ben Kissai (Saulus) daripada suku Benyamin. Beliau pernah mendapat pendidikan agama Yahudi di Yerusalem. Di antara para gurunya adalah Gamaliel, seorang pendeta besar Yahudi yang meninggal dunia pada tahun pertengahan kurun yang pertama. Beliau juga pernah menuntut di beberapa buah tempat yang kuat pengaruhnya daripada falsafah Yunani dan Rom. Setelah tamat pengajiannya, beliau telah kembali ke kampung halamannya di Tarsus untuk membantu ayahnya sebagai seorang saudagar dan dalam masa yang sama, Paulus telah berusaha mengembangkan agama Yahudi aliran Farisiyyin kepada anak-anak bangsanya. Agama Yahudi aliran Farisiyyin ini merupakan satu aliran yang paling kuat menentang dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi Isa a.s ketika itu.

Baca seterusnya…

03 Oct

Paulus Dan Kesan Ajarannya: Bagaimana Ia Bermula

Ajaran Kristian pada hari ini dikatakan telah diasaskan oleh Yesus Kristus, ataupun lebih dikenali dengan Nabi Isa a.s. dalam dunia Islam, tetapi jika kita mengkaji dengan lebih menyeluruh terutamanya di dalam Alkitab, kita akan mendapati bahawa hampir keseluruhan doktrin yang terkandung di dalam ajaran agama Kristian pada hari ini adalah berpunca daripada atau merupakan ciptaan seorang Yahudi yang bernama Saulus yang lahir di bandar Tarsus, ibu kota Cicillia di Asia Minor, yang kemudiannya dikenali dengan nama Paulus.

Nabi Isa a.s. yang sebenarnya adalah seorang nabi daripada golongan Bani Israil yang diutuskan sebagai Rasul yang megesahkan kebenaran kitab Taurat dan membawa wahyu yang bernama Injil yang datangnya dari Allah s.w.t. Baginda juga diutuskan Allah s.w.t. untuk menyampaikan perkhabaran tentang kelahiran Nabi dan Rasul terakhir utusan Tuhan yang Maha Agung, iaitu Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Isa a.s. telah memperlihatkan mukjizat-mukjizat kenabiannya sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu daripadanya di dalam melaksanakan tugas mengembangkan ajaran Allah s.w.t., yang kemudiannya telah diubah oleh tangan-tangan kotor yang tidak bertangungjawab.

Baca seterusnya…

03 Oct