Islam dan Hari Krismas

Mohd Faudzee Abd Hamid (IPSI Pulau Pinang)

Saya merasa terpanggil untuk memberi sedikit pandangan dari perspektif Islam berkenaan dengan sambutan hari Krismas (Christmas) oleh penganut-penganut agama Kristian ketika melawat Menara Berkembar Kuala Lumpur (KLCC) pada hari Ahad, 6 Disember 2009 yang lalu. Ini adalah kerana hiasan sambutan hari Krismas di lobi KLCC itu begitu hebat dan belum pernah saya lihat sehebat itu di mana-mana.

Pengenalan Sambutan Hari Krismas

Definasi Krismas dari Wikipedia adalah:

Christmas or Christmas Day is an annual holiday celebrated on December 25 that commemorates the birth of Jesus of Nazareth.”1

Jika dirujuk perkataan “Christmas” dalam buku Istilah Agama Kristian, Bahasa Inggeris – Bahasa Malaysia, ia mengatakan:

“- Krismas, Hari Natal, Pesta Kelahiran Tuhan Yesus2

Jadi jelaslah yang Krismas ini adalah hari sambutan kelahiran Nabi Isa (Yesus) bagi penganut agama Kristian (yang menganggapnya sebagai Tuhan) dilakukan setiap tahun pada 25 Disember. Skop perbincangan ini hanya akan memfokuskan kepada sambutan Krismas sahaja dan tidak pada doktrin ketuhanan nabi Isa a.s. Walau bagaimanapun, perlu ditegaskan di sini yang Islam amat menentang doktrin syirik itu (Qur’an 5:76).

Bila Nabi Isa a.s. Dilahirkan?

Al-Qur’an tidak memberikan tarikh dan masa yang tepat berkenaan hal ini tetapi sekadar gambaran masa kelahiran nabi Isa a.s. Seperti Firman Allah s.w.t.

“Maka seseorang menyerunya dari tempat yang rendah: Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu..” (Qur’an 19:24-26)

Peristiwa di atas berlaku pada Maryam a.s. selepas melahirkan Nabi Isa a.s. Di dalam ayat di atas ada menyebut tentang buah kurma yang masak di atas pohonnya, ini menunjukkan yang masa kelahiran itu tentu sekali bukan di dalam musim sejuk, bahkan bermungkinan besar di dalam musim bunga ataupun musim panas.

Bagaimana pula dengan Alkitab? Ini adalah persoalan yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Sambutan Krismas adalah pada setiap 25hb Disember dan sinonim dengan salji musim sejuk.

Kitab Perjanjian Baru tidak banyak menyentuh mengenai kelahiran Nabi Isa a.s. Kitab Matius menyentuhnya secara ringkas, manakala kitab Markus dan Yohanes langsung ‘membisu’ dalam hal ini. Kitab Lukas adalah satu-satunya sumber rujukan yang agak mendalam dengan mengambarkan masa kelahiran Nabi Isa a.s.:

“Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria (Maryam) untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam“. (Lukas 2:6-8)

Di dalam ayat di atas, ada mengatakan yang gembala-gembala tinggal di padang rumput untuk menjaga ternakan mereka pada waktu malam, ini menunjukkan yang musim itu bukanlah musim hujan mahupun musim sejuk. Dalam Adam Clarke Commentary, jelas mengatakan yang aktiviti-aktiviti gembalaan seperti yang dinyatakan dalam Lukas 2:2-8 berlaku dalam musim bunga atau musim panas:

It was an ancient custom among Jews of those days to send out their sheep to the fields and deserts about the Passover (early Spring), and bring them home at commencement of the first rain…..the first rain began early in the month of Marchesvan, which answer to part of our October and November. We find that the sheep were kept out in the open country during the whole summer.3

[Menjadi kebiasaan kuno di antara orang-orang Yahudi pada masa itu untuk menghantar domba mereka ke ladang dan padang pasir semasa hari Paskah (awal musim bunga) dan membawa mereka pulang pada permulaan hujan pertama….hari hujan pertama bermula pada awal bulan Markhesvan yang memenuhi sebahagian daripada bulan Oktober dan November. Kami mendapati bahawa domba dibiarkan di ladang terbuka selama musim panas.]

Jadi terbuktilah bahawa sambutan hari Krismas pada tarikh 25hb Disember adalah satu kesilapan masa. Tiada seorang pegembala pun yang sanggup tidur bersama-sama dengan ternakannya di padang rumput pada musim hujan mahupun pada musim sejuk. Pengalaman penulis di India pada musim sejuk, semua ternakan seperti kambing akan di masukkan ke dalam rumah pengembala itu sendiri malah dipakaikan ‘baju’ guni untuk menjaga kesihatan ternakan itu. Bayangkanlah bagaimana keadaan ternakan itu jika ianya diletakkan di padang rumput sepanjang malam pada musim sejuk? Ini jelas adalah satu salah faham di dalam ajaran agama Kristian yang telah dibuktikan dari Alkitab (Bible) mereka sendiri.

Apa yang menariknya ialah kitab Lukas lebih menepati apa yang Allah s.w.t. Firmankan dalam Surah Maryam, ayat 24 hingga 26, iaitu kelahiran Nabi Isa a.s. bukanlah pada musim hujan mahupun musim sejuk, sebaliknya ia adalah pada musim bunga ataupun musim panas.

Mengapa 25 Disember?

Sebenarnya 25 Disember telah disambut sejak sebelum dari kelahiran Nabi Isa a.s. lagi bagi memperingati ulang tahun kelahiran dewa matahari mengikut mitos kepercayaan masyarakat Romawi (Rom) kuno. Oleh sebab agama Kristian telah diterima oleh kerajaan dan rakyat Romawi pada kurun ke-4 Masihi, maka perayaan pada 25 Disember tadi telah diadaptasi menjadi perayaan Krismas kerana pemuka-pemuka agama Kristian ingin menjaga hati orang-orang Romawi yang baru menerima agama tersebut. Akhirnya, pada tahun 350 Masihi Pope Julius 1 (337 – 352M) telah mengistiharkan secara rasminya yang perayaan Krismas adalah hari suci bagi gereja Katholik.

Dalam The Encyclopedia Americana, di bawah tajuk “Christmas”, ada mengatakan:

“CHRISTMAS, the ‘Mass of Christ’— In the 5th century the Western Church ordered it to be celebrated forever on the day of the old Roman feast of the Birth of Sol (the Sun) —. Among the German and Celtic tribes, the Winter Solstice was considered an important point of the year, and they held their chief festival of Yule to commemorate the return of the burning-wheel (the sun).”4

[Krismas, hari “Misa Kristus” — Pada abad ke-5, Gereja Barat mengarahkan bahawa ia diraikan untuk selamanya pada hari perayaan Rom kuno untuk menyambut hari kelahiran Sol (matahari) — Di kalangan puak-puak Jerman dan Celtic, Solstis musim dingin dipercayai sebagai tarikh tahunan yang penting, dan mereka mengadakan perayaan utama Yule untuk memperingati kepulangan roda yang terbakar (mahatari).]

Maka jelaslah kepada kita yang sambutan hari Krismas bukanlah berasal daripada ajaran agama Kristian itu sendiri, tetapi telah diadaptasi dari kepercayaan karut Romawi kuno. Ini tidak seperti ajaran Islam yang tegas menghapuskan semua perayaan kebatilan kepada para penganutnya sepertimana peristiwa yang diriwayatkan oleh Anas r.a.

Semasa Rasullullah s.a.w. sampai ke Madinah dan penduduk Madinah ketika itu sedang manyambut perayaan selama dua hari, bertanyalah Rasulullah s.a.w kepada mereka tentang apa yang mereka rayakan itu. Setelah diberitahu yang sambutan itu adalah sambutan sejak dari sebelum mereka memeluk agama Islam lagi, maka Rasullullah s.a.w. menjawab yang Allah s.w.t. telah menggantikan perayaan itu dengan dua perayaan Islam (iaitu Aidilfitri dan Aidiladha).

Dengan cara itu, maka terhapuslah segala perayaan yang tidak islamik sebelum era kedatangan Islam.

Hukum Menyambut Krismas Bagi Orang Islam

Islam amat menggalakan sifat kasih sayang dan hormat-menghormati di dalam semua aspek kebaikan sesama manusia, sekalipun fahaman atau anutan mereka adalah berbeza. Walau bagaimanapun, Islam tetap meletakkan had dan sempadan apabila sesuatu perkara itu menjejaskan akidah penganutnya. Seperti yang telah disentuh di atas, sambutan Krismas adalah satu bentuk salah-faham dalam agama Kristian daripada 3 segi:

1. Mengikut buku Istilah Agama Kristian, Bahasa Inggeris – Bahasa Malaysia (di atas) mengatakan yang sambutan Krismas adalah sambutan ‘hari lahir Tuhan Yesus’. Jadi ini sama sekali bertentangan dengan aqidah Islamiah yang meyakini Allah itu Esa dan tidak berbilang.

2. Tarikh 25hb Disember bukanlah tarikh kelahiran Nabi Isa a.s. yang sebenar.

3. Tarikh 25hb Disember sebenarnya adalah sambutan kelahiran dewa matahari bagi orang-orang Romawi kuno, jadi sambutan itu adalah sebuah perayaan kabatilan.

Sambutan Krismas adalah sambutan syirik orang-orang Kristian menyambut kelahiran tuhan mereka ke dunia yang dipanggil dalam bahasa Ibrani sebagai “Immanuel” (“Tuhan menyertai kita”)5. Oleh sebab itu, Islam tidak membenarkan sama sekali umatnya untuk terlibat serta dalam apa juga bentuk sambutan hari Krismas, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung walaupun hanya dengan mengatakan, “Happy Christmas” atau “Merry Christmas” sekalipun.

Oleh itu, hukum menyambut Krismas dalam apa bentuk sekalipun adalah haram dan ditakuti boleh membawa kepada syirik. Umat Islam tidak dibenarkan untuk tolong-menolong dalam melakukan ketidaktaatan kepada Allah s.w.t, seperti Firmannya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Qur’an 5:2)

Nabi Muhammad s.a.w. dalam satu hadisnya mengingatkan kita tentang meniru atau menyerupai ajaran sesuatu kaum yang lain, sabdanya,

“Barangsiapa menyerupai sesuatu kaum maka ia akan dibangkitkan bersama kaum itu.” (riwayat Abu Daud)

Maka dibimbangi jika ada di antara kita yang terlibat sama dengan penganut agama Kristian dalam menyambut Krismas, maka di akhirat nanti kita akan dibangkitkan bersama dengan mereka, wa nau’zubillah.

Kita sewajibnya mengelakan diri terbabit dalam perayaan kebatilan ini sebagaimana Firman Allah s.w.t:

“…dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” (Qur’an 25:72)

Ada di antara ulama yang menafsirkan “perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah” termasuklah menyambut perayan-perayaan yang batil, tafsiran ini termasuklah tafsiran Mujahid dan Ibnu Sireen. Jadi sudah jelas kepada kita apa itu sambutan hari Krismas. Semoga kita bersama-sama dapat menyampaikan perkara ini kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat agar dapat terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah lagi merosakkan akidah ini.

 1. Wikipedia, Christmas (English) []
 2. Istilah Agama Kristian, Bahasa Inggeris – Bahasa Malaysia, Komisi Bahasa Malaysia Majlis Uskup-Uskup Katolik Se-Malaysia, Kuala Lumpur, 1989. []
 3. Adam Clarke Commentary, Vol. 5, page 370, New York. []
 4. The Encyclopedia Americana1946, artikel “Christmas”. []
 5. Rujuk kepada Perjanjian Baru, Matius fasal 1 ayat 23. []
25 Dec

50 Ulasan untuk artikel “Islam dan Hari Krismas”

 1. Jane Says:

  Everybody is entitled to their opinion for sure, but it also should be known that Christians, maybe not all, are very well aware that Jesus was not born on the 25th of December. It is symbolic and the message remains the same.

  There is no exact date for the birth of Jesus, so one was chosen to commemorate his birth, the fact the he was alive and lived on this earth. That is really all there is too it… and what Christmas was meant to be.

  If traced down there are many timelines and dates that are not accurate but it never stopped the true reason for the celebration from resonating.

  Religious celebrations, regardless of which religion and what celebration has it’s own history and meaning behind it, and was never ever with the intention of putting a rip between people of different beliefs. Why certain people tend to highlight the differences and inconsistencies as oppose to sharing the Joy and Happiness with others and allowing for mutual respect of their peers is beyond me.

  But my hope has always been the same, that through physical, religious, racial, cultural and historical differences that people search of the similarities and celebrate the fact that we are not all the same but we all want happiness, love and peace in our lives. The bigger picture.

  [Admin: Itu bukan persoalan yang ingin ditonjolkan di dalam artikel ini dan anda barangkali lemah dalam pemahaman Bahasa Melayu. Mesej kami ditujukan kepada umat Islam yang tidak sedar bahawa perayaan Hari Krismas adalah perbuatan syirik yang tidak mempunyai asas langsung sebagai hari lahir al-Masih Isa ibn Maryam a.s.]

 2. wani3y... Says:

  wow…makaseh atas ulasan awak 2….bole kan sya nak copy ulasan awak sbb sya sedang ngah kaji agama Kristian atas niat nak kuatkan iman saya terhadap Islam….trima kaseh sangat

 3. Kundasang, Sabah Says:

  Di kundasang hari-hari pun sejuk tapi masih mengeluarkan buah-buahan seperti rambutan. Musim sejuk tak semestinya bersalji bagi sesetengah negara…jika anda katakan bahawa apa-apa yang bukan cara islam adalah syirik, saya rasa umat islam seharusnya jangan pakai baju kot dan tali-leher sebab itu bukan cara islam. anda haruslah pakai pakaian cara arab seperti Nik Aziz. Dan bukan itu sahaja banyak lagi yang syirik bagi islam. samada betul atau tidak tarikh sebenar kelahiran nabi isa, itu bukanlah menjadi masalah. Saya boleh katakan bahawa hari selasa adalah hari ahad bagi saya. Atau bagaimana kalau saya katakan bahawa agama kristian adalah syirik tetapi sebenarnya tidak. Agama islam adalah agama betul tapi sebenarnya syirik…Atau bagaimana saya katakan bahawa orang kristian lupa tuhan kerana jarang sembayang tapi sebenarnya kepercayaan tuhan sangat kukuh di dalam jiwa mereka. Orang islam sembayang 5 waktu untuk mengingati tuhan tapi sebenarnya nabinya banyak buat dosa sebab itu dia banyak melakukan sembayang supaya tuhan menerimanya…Anda akan mengatakan soal logik, jadi bagaimana jika saya katakan siapakan saksi-saksi apabila nabi muhammad menerima wahyu daripada tuhan. Menurut anda tuhanlah saksinya… :)

  [Admin: Jawapan anda mengenai pakaian musim sejuk, pakaian Arab, dsb. jelas menunjukkan bahawa anda seorang yang JAHIL dalam beragama. Perkara ini bukanlah perkara yang furu’ (asas) dalam ibadat maka jika hendak memakai kot atau hendak memakai baju Melayu sekalipun dalam musim sejuk, ia tidaklah menjadi hal di dalam Islam asalkan menutup aurat. Yang dibincangkan di sini adalah Hari Krismas yang dianggap sebagai hari yang suci untuk orang Kristian seperti anda kerana percaya bahawa TUHAN ANDA dilahirkan pada hari tersebut. Sedangkan hal yang sebenarnya adalah bahawa Hari Krismas merupakan hari suci bagi golongan penyembah matahari!]

 4. Kundasang, Sabah Says:

  Tak kisahlah hari krismas itu hari menyembah matahari atau hari raya hari menyembah bulan yang penting perayaan pagan tersebut sudah diganti dengan perayaan yang menjurus kepada kebaikan. Anda juga mengakui bahawa tiada seorang pun tahu mahu pun di dalam bible atau quran akan tarikh sebenar nabi isa. ini bererti hari kelahiran nabi isa bole saja dirayakan pada bila-bila masa. Namun majlis tertinggi agama kristian telah pun menetap hari krismas iaitu 25 dis adalah hari kelahiran nabi isa atau hari memperinggati kelahiran nabi isa. jadi umat kristian ikut ketetapan tersebut. Hal ini telah pun saya ketahui sejak 38 tahun yang lalu. Kalau anda nak tahu orang arab yang dikatakan kuat islamnya pun sampai saat ini masih lagi merayakan beberapa peraayan pagan…

  [Admin: Bagai lembu dicucuk hidung, itulah kesimpulan tepat yang boleh diambil daripada pernyataan anda! Jadi, sekiranya Gereja menyuruh anda melompat ke dalam lubang jamban kerana di dalamnya adalah tempat “Tuhan Yesus” anda melepas, anda akan menurutinya walaupun lubang tersebut mengandungi najis yang busuk!

  Begitulah juga perumpaan ini boleh disamakan dengan Hari Krismas. Anda LANGSUNG tidak menafikan bahawa ia asalnya adalah perayaan penyembah mahatahari, tetapi anda menurutinya kerana ia adalah perintah Gereja! Jika itu sikap anda, maka tidak ada apa-apa alasan logik pun yang akan diterima oleh anda. Islam adalah suci dan kebal daripada amalan-amalan karut seperti ini. Maha Suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan kepada-Nya!]

 5. Kundasang, Sabah Says:

  Ya islam itu adlah suci. kristian itu adalah najis. Saya mengaku tu brother. Jangan kau susah brother…

 6. Fazli Ismail Says:

  Alhamdulillah, tahniah Mohd Faudzee Abd Hamid. Dgn penerangan anda, harap anda dapat mencetuskan isu-isu lain utk panduan kejahilan yg kita hadapi sekarang.

 7. mr x Says:

  brader mohd faudzee, kamu mengatakan:

  “Sebenarnya 25 Disember telah disambut sejak sebelum dari kelahiran Nabi Isa a.s. lagi bagi memperingati ulang tahun kelahiran dewa matahari mengikut mitos kepercayaan masyarakat Romawi (Rom) kuno. Oleh sebab agama Kristian telah diterima oleh kerajaan dan rakyat Romawi pada kurun ke-4 Masihi, maka perayaan pada 25 Disember tadi telah diadaptasi menjadi perayaan Krismas kerana pemuka-pemuka agama Kristian ingin menjaga hati orang-orang Romawi yang baru menerima agama tersebut. Akhirnya, pada tahun 350 Masihi Pope Julius 1 (337 – 352M) telah mengistiharkan secara rasminya yang perayaan Krismas adalah hari suci bagi gereja Katholik.

  Dalam The Encyclopedia Americana, di bawah tajuk “Christmas”, ada mengatakan:

  “CHRISTMAS, the ‘Mass of Christ’— In the 5th century the Western Church ordered it to be celebrated forever on the day of the old Roman feast of the Birth of Sol (the Sun) —. Among the German and Celtic tribes, the Winter Solstice was considered an important point of the year, and they held their chief festival of Yule to commemorate the return of the burning-wheel (the sun).”4

  [Krismas, hari “Misa Kristus” — Pada abad ke-5, Gereja Barat mengarahkan bahawa ia diraikan untuk selamanya pada hari perayaan Rom kuno untuk menyambut hari kelahiran Sol (matahari) — Di kalangan puak-puak Jerman dan Celtic, Solstis musim dingin dipercayai sebagai tarikh tahunan yang penting, dan mereka mengadakan perayaan utama Yule untuk memperingati kepulangan roda yang terbakar (mahatari).]

  Maka jelaslah kepada kita yang sambutan hari Krismas bukanlah berasal daripada ajaran agama Kristian itu sendiri, tetapi telah diadaptasi dari kepercayaan karut Romawi kuno. Ini tidak seperti ajaran Islam yang tegas menghapuskan semua perayaan kebatilan kepada para penganutnya sepertimana peristiwa yang diriwayatkan oleh Anas r.a.

  Semasa Rasullullah s.a.w. sampai ke Madinah dan penduduk Madinah ketika itu sedang manyambut perayaan selama dua hari, bertanyalah Rasulullah s.a.w kepada mereka tentang apa yang mereka rayakan itu. Setelah diberitahu yang sambutan itu adalah sambutan sejak dari sebelum mereka memeluk agama Islam lagi, maka Rasullullah s.a.w. menjawab yang Allah s.w.t. telah menggantikan perayaan itu dengan dua perayaan Islam (iaitu Aidilfitri dan Aidiladha).

  Dengan cara itu, maka terhapuslah segala perayaan yang tidak islamik sebelum era kedatangan Islam.”

  jadi maksud brader kalau orang kristian menggantikan perayaan kuno, ianya adalah “adaptasi”, dan jika mohamad melakukan perkara yang serupa ianya adalah “pembatilan”?

  tak kiralah kalau brader dah bersekolah tinggi melangit, tapi pegilah menimba lebih ilmu, mengembaralah untuk membuka minda, berfikirlah sedalam dalamnya supaya menjadi lebih pintar dan belajarlah dari semua supaya tidak lagi jahil. jangan cetek akal fikiran.

  lihat di sekeliling kamu, dan jawap soalan ini seikhlas ikhlasnya kepada diri sendiri..: sekiranya kamu sedang memilih untuk tinggal di sebuah negara selain negara kamu sendiri, negara manakah yang akan kamu pilih? hipokrit.

  sesungguhnya, halangan utama kemajuan negara ini adalah orang2 seperti kamu.

 8. boy Says:

  apa2 pun saudara jgn mengapi-apikan api perkauman. malaysia sebuah negara yang aman. cuba saudara fikirkan kalau api perkauman ini menyala .. fikir2kanlah. Kita telah merasai lama aman bebas kesana-kesini, boleh hidup berjiran dgn perbagai kaum dan agama tiba2 berbalah pulak. nak hidup gitu ke saudara. sy tak sokong mana2 apa yang penting keharmonian kita tetap aman seperti dahulu itu yang penting. SAUDARA PENULIS BLOK FIKIR2KANLAH..gunakan bahasa yang indah k…

 9. keepin it real Says:

  first of all,this is a good info,do help me a lil bit on my research.Tapi bila saya terbaca pasal komen-komen orang pasal ni.Its kinda funny,and its proven that everyone will fight for their believes just to show what their believe is real.C’mon guys,kita ndak tau lagi apa jadi di masa depan kelak.So,if you guys think what you believes is real and can granted your ticket to heaven.Go ahead,do it.I’m just keeping it real and individual.At the end of the day,when my times come.I’m going to face God alone,all by myself.Not with my countryman,with my family,my brothers or sisters.NO!All alone by myself.May God bless you guys.

  Fyi,I do believe in God but religion make me feel locked away from living the reality,and as you guys can see those comments up there,religion can create war!hahaha..

  ohh yeahh,A lil favor here,anyone got info about Dajjal(Al-Quran)or also known as the Antichrist(The Holy Bible),do drop some comments.I haven’t complete my research about that.Would be glad to hear from you guys.Thanks.

 10. nathanrichard Says:

  Sorry for using English, since I can’t seem to find the proper word to explain my opinion in Malay.

  Anyway, yes, we are well aware that 25th of December is not the real day that Jesus was born. But would that make the meaning of the day different? We use 25th of December as a day to remember the birth of the Lord and not to celebrate His birthday. A day to remember does not confined to be on the exact day. Meanwhile, Jesus Himself said in the Bible not to celebrate the day He was born but to celebrate the day He was crucified.

  You have misunderstood us Christian with those ‘Christians’. Christmas is just mere remembrance and not any further. It doesn’t bring any biblical meaning. It is just a day to remember. We want to remember the day of the Lord is born into this to this world to redeem us from the slavery of sins.

  Regarding the Sol, what is there any connection between Sol and Jesus Christ other than the day 25th December? Do we(Christians) worship Sol? No!! We don’t.

  Christmas may be just a day to remember, but it bring much significance to us Christians. We want to remember the day whereby in accordance to our believe, Christ Jesus the Messiah was born. We might not know the exact day of His birth, but that doesn’t mean we can’t have a day to remember Him. Do we? Would it mean we should stop remembering His birth into this world because we couldn’t find the exact day Jesus was born?

  Again I emphasis, Christmas is a day to remember God’s never ending mercy and love towards the human kind. Not more than that!

  [Admin: Coming from someone who thinks that this site was started by a “Christian hater”, anything we say here will just be denied by you, due to your blind faith of a pagan doctrine.]

 11. Bekher Says:

  Memang tepat sekali maklumat yang anda berikan. Nabi Isa tidak dilahirkan pada 25 November, sebaliknya dilahirkan pada sekitar 1 Oktober dan Hari Krismas sebenarnya adalah berasal dari agama palsu. Hal ini juga bertentangan dengan ajaran Nabi Isa kerana Nabi Isa tidak pernah menyuruh umatnya untuk merayakan perayaan seperti ini.

 12. audrey Says:

  saudara2..
  memang hari krismas pada 25hb tu bukan tarikh sebenar kelahiran Yesus, tetapi penting daripada itu adalah penghayatan krismas itu sendiri. kenapa dikaitkan dengan peristiwa penyembahan matahari??? itu kan tidak sama…. sibuk sangat pasal tarikh kelahiran Yesus. bukan dapat apa pun.. yng pentingnya kan umat kristian menghayati erti kelahiran Yesus. Intinya di sini menerima kehadiran Yesus dalam kehidupan kami. sebagai sebuah berita baik setiap hari. memanglah tidak pernah suruh umat kristian sambut krismas. kalau manusia sambut hari jadi setiap tahun itu kan menunjukkan betapa kita menghargai kehadirannya dalam hidup kita. begitu juga dengan Kelahiran Yesus.
  so, semoga Tuhan memberkati kamu semua atas komen2. terutama dari admin yang nampaknya begitu kurang senang krismas tu di sambut 25hb.

 13. jumaidi Says:

  sejak semula tidak ada yang tahu kapan Yesus lahir !
  Bahkan Al-quran pun tidak tahu!???
  Tanggal 25 December itu ditetapakan oleh Vatikan melalui sebuah sidang.
  Dan yang terpenting : Tsunami di Aceh pada tahun 2004 tidak terjadi di malam natal!!!!

 14. bahme Says:

  slagi jasad blum kembli ke tanah.. apa2 org boleh ckp.. yg realiti d anggap khayalan.. yg jahil itu pula d label kebenaran.. bila dh dlm kubur nnti mnyesal pun x brguna.. admin,ku sokong kau.. sbb kau tlh brusaha mmperthankn kenyataan yg bnr wlaupun kau tlh trguna bhasa kasar.. tpi bukan kau yg mulakan dulu.. Islam ttp agama yg smpurna bgi ku.. tnpa islam,mungkin ku slh sorang ateis krna kecewa dlm kekeliruan dn ku x mrasakan Tuhan yg Maha Agung.

 15. sial Says:

  Quote: [Admin: Coming from someone who thinks that this site was started by a “Christian hater”, anything we say here will just be denied by you, due to your blind faith of a pagan doctrine.]

  Kind of rude for me to butt in, but that’s not comparable to the next thing that I’m going to say. Blind faith of a pagan doctrine you say?

  Well, that coming from a Muslim is not surprising at all considering that you all also make the same assumption based on blind faith that Islam is the ‘One True Religion’ (as with other Abrahamic faiths). Islam also has pagan origins, but of course, Muslims won’t admit it, claiming instead to be a religion of divine miracles from God. So what now?

  [Admin: Might want to show us the proof that Islam has “pagan origins”, instead of concocting stories based on nothing more than your fantasies.]

 16. Izzatmudee Says:

  assalamualaikum.. saye cumer nk tnyer ckit nih.. admin nie siape ek? petah berkate-kate dan gaya seperti seorang ulama yg berpengetahuan tinggi.. respect la jugak.. itu je sye nk tnye.. sori la kalau tiade kaitan dgn artikel yg sedare tulis 2 yer.. wassalam

 17. Izzatmudee Says:

  ouh ! mintak maap… saye tak bace name sedare di ats tuh.. maaflaa.. sesungguhnye hnye nabi muhammad manusia sempurna..

 18. janiey Says:

  god is one…

 19. mujahiddin Says:

  MIND CONTROL..kepada yg nk pertahankan perayaan krismas yg suci yg disambut di club2 mlm,mabuk2,teruskanlah..(org melayu yg islam pun ader gak sambut,tak tau lah akidah diorg ni mcm mane dah,mudah mudahan,terbukak pintu hati mereka2 ni)…korang seme dah dikawal minda supaya mempertahankan ape yg korang belajar…berkenaan baju kot,tie dll,ya…mmg ia dirancang oleh pihak kamu(vatican) sendiri..aku percaya..didalam mason sendiri pun maksud baju putih dan tie hitam bermaksud’i have to go to the lodge’hahaha…mereka2 ini akan mempertahankan ape yg dah mereka suka…awas super goyyim…sikit masa lagi anda semua akan tahu yg mana batil dan yg mana hak..kepada admin…teruskan perjuangan anda..tak syak lagi,artikel anda sgt berguna…kalau seorang kristian tak percaya ttg hal ni,percaya lah..kat luar ader 3 orang kristian akan sedar dan kembali ke pangkal jalan(islam) bila mengetahui hal ini….

 20. MataMata Says:

  good info actually, tahniah penulis.. lebih paham hari ini.. =)

 21. sabah Says:

  saya akan sambut hari ulang tahun kelahiran ibu saya berdasarkan maklumat dalam ic walaupun tidak tepat kerana zaman dahulu orang lama tak kisah pasal tarikh dan pihak pendaftar just letak tarikh lahir suka hati mereka.

  sya tetap sambut sebab saya ingin menggembirakan ibu saya dan merupakan tanda sya menghargainya. tak kisahlah kalau masa tu merupakan masa hantu lahir tapi sya tetap sambut coz hati dan kegembiraan saya adalah untuk ibu saya bukan untuk hantu.

  samalah juga dengan xmas…

 22. gadis Says:

  thanks 4 d information..sekdr teguran, gunalah kelembutan dan kebijaksanaan sebaik mungkin dlm dakwah…pndgn non muslim sememangnya berbeza dgn kita yg muslim..mrk juga pasti pasti cuba pertahankan agama mrk sebaik mungkin sama spt kita..jd jika t’dpt sbrg p’canggahan pndpt hrp admin b’sabar dan menggunakan bhsa yg plg lembut utk menjwb p’soalan mrk..sy bru bljr,sila tegur jika sy salah ^_^

 23. Markus12:29 Says:

  Kepada ‘Sabah’,

  Anda berpura-pura dan tidak jujur dalam mengatakan kebenaran, cuba baca ini dan jawap sendiri:

  Kalau begitulah pandangan anda – tidak kisah bila tarikh yang sebenar kelahiran ibu anda, kenapa tak sambut hari kelahiran ibu anda pada hari Krismas (25 Disembar) dan kemudian tukarkan hari ‘kelahiran’ Yesus pada hari lahir ibu anda (mengikut tarikh yg salah di dalam IC), bagaimana perasaan anda, seronok?

  Tentu tidak kan, jadi Krismas terbukti sebagai kepercayaan sesat yang telah sebati di dalam jiwa penganut Kristian, yang walaupun salah tetapi TERPAKSA juga diterima, begitulah lain2 doktrin dalam agama Kristian, contohnya Trinity. Memang tidak ada perkataan ‘Trinity’ di dalam Perjanjian Baru tetapi tetap diambil menjadi akhidah orang Kristian. Fikir2kan lah!

 24. Gegey Says:

  Apa2 pun Islam itu AGAMA sejati…Fear of ALLAH..

 25. hamba Allah Says:

  tahniah admin… teruskan perjuangan dakwah anda… yang benar memang susah nak tegak zaman ni coz itulah tanda2 akhir kiamat seperti yang telah dijelaskan dalam quran dan hadis. so, bersabar la dalam menyeru kepada kebenaran dan kebaikan. halangannya nyata, adalah dari golongan orang2 bukan islam… itu sudah nyata sejak zaman rasul2 terdahulu lagi kan… nuh as, ibrahim as, musa as, isa as dan Rasulullah saw… penentangnya adalah orang2 yang butakan mata hati sendiri… salam

 26. nashara Says:

  saya sokong admin..walaupun saya non muslim.tapi bakal convert to islam.amin

 27. orangtua Says:

  Dalam berdakwah, jangan terlalu kasar,lembutkan lidah,sampaikan walau sepotong ayat tanpa keji mengeji hina menghina,selalunya pendakwah seperti inilah yang lebih dihormati,

 28. Joseph dujang Says:

  Jauhkan perayaan yg bukan diperintahkan Allah…trmasuk adat istiadat yg kterlaluan…Tuhan Mmberkti Kita Smua…

 29. Yase Says:

  Salam, Shalom,

  Selepas saya membaca komen2 para penganut, saya mendapat 2 kesimpulan, yang pertamanya bagi orang Kristian, kalaupun tarikh 25 Disember itu bukan tarikh kelahiran Nabi Isa, maka tidak mengapa kalau ianya diraikan sebagai hari lahir Nabi Isa. Kedua, kalaupun asal usul sambutan itu adalah drpd perayaan agama paganRom, ia tidak mengapa kerana ia sudah di adaptasi kepada perayaan kelahiran Nabi Isa dan “ketua tertinggi Kristian sudah mengiktirafnya”.

  Disinilah perbezaan antara Islam dan Kristian, bagi ku agama ku dan bagi mu agama mu. Didalam Islam ada konsep Tauhid yakni konsep pemahaman bahawa Tuhan itu satu dan ajaran dari tuhan itu satu, ianya tidak bercampur aduk. Lawan kepada konsep Tauhid ini ialah Syirik, iaitu menyamakan Allah dangan perkara yang lain, serta apa2 perkara yang mencampurkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dgn ajaran yang lain. Jika Syirik maka seseorang itu boleh keluar daripada Islam.

  Sbb itu dari apa yang saya baca, ianya tidak menjadi masalah kepada penganut Kristian tentang dua isu diatas iaitu tarikh sebenar kelahiran dan asal usul perayaan hari Krismas. Saya tidak mempertikaikan tentang Tarikh, mmg benar kita boleh menyambut hari jadi ibu kita lambat sedikit berbanding tarikh sebenar, mungkin kerana terlupa ataupun keadaan tidak mengizinkan dan sambutan besday dilakukan pada hari yang lain. Tapi berkenaan asal usul hari Perayaan Krismas itu yang menjadi masalah. Katakan orang Melayu yang dulunya Hindu, bila Islam datang ke Tanah Melayu melalui pedagang Arab, sambutan Perayaan Hari Raya Aidilfitri tidak akan dibuat pada hari Deepavali semata2 untuk menjaga hati orang2 Melayu yang sebelumnya adalah beragama Hindu, ini boleh dikira Syirik kerana ia berunsurkan campur aduk antara agama Allah dan agama lain, maka hilang konsep Tauhid = Syirik.

  Selain ini, saya juga ingin minta penjelasan daripada pengaun agama Kristian yang banyak reply kat thread ini mengenai suatu perkara yang selalu bermain di fikiran saya sejak kecil. Apakah Santa Klaus? apa motif santa Klaus, apa pengajaran yang boleh kita dapat daripada kisah Santa Klaus yang diceritakan oleh ibubapa, bila anak2 tidur, ibu bapa yang letakkan hadiah dan biar anak2 percaya bahawa hadiah itu adalah drpd Santa Klaus. Siapakah Santa Klaus? Dari mana ia datang?

 30. Hamba Says:

  Dugaan berdakwah memang cukup besar.. Innallaha Ma’a Assoobirin…

 31. ishak11 Says:

  Islam adalah agama yang baik. Cuma imejnya dicemar oleh golongan fanatik

 32. Efesus Says:

  Saya Kristian tapi saya memang tidak menyambut krismas… Knapa??? senang sahaja sbb setiap hari mggu kami buat Thankgiving mperingati Lord Jesus Christ dari dia lahir smpai la dia mati untuk semua dosa semua manusia di Calvary. oleh itu kmi tdk akan menyambutnya. terpulang kpd mazhab lain nk sambut, itu sudah diwarta oleh ketua agama kristian. kpd penulis sekiranya anda tidak fasih tentang krismas baik x payah buat entri nie. org kristian p0n xda mempersoalkan knapa anda menyambut Maulidur Rasul???????? salam peace….

 33. syaiful akhmal Says:

  artikel ini untuk peringatan kepada orang islam.
  yang bukan beragama islam dipersilakan merayakan hari krismas.
  yang beragama kristian tak perlu bising2…korang tak kena tembak pun kalo merayakan hari krismas.

 34. komeng Says:

  Salam, sila rujuk semula sejarah sebenar agama kristian sebelum dan selepas diselewengkan oleh kerajaan rome yg pada ketika itu beragama pagan. Bagaimana ciri agama pagan diserap kedalam kristian. Jesus telah dianggap sebahagian daripada dewa mereka iaitu salah seorang dewa-dewa agama pagan sebagai jalan untuk ‘mengambil hati’ orang2 Rome. Rujuk web mirror of mistisfiles. Ada menerangkan kenapa 25 disember. Ia bukan tarikh lahir Isa a.s.

 35. Perantau Says:

  Perkongsian yang amat bermakna, tambahan lagi pada kami yang tinggal di negara barat. Teruskan perjuanganmu admin. Semoga Allah memelihara semua umat islam di akhir zaman ini dari fitnah dunia.

 36. Potongtangan cakarimau Says:

  Hidup bkn lgi rahsia…Islam adalh sebaik2 ugama d dunia dan akhirat.

 37. mrs. L Says:

  Kami umat kristian x pernah mempersoalkn setiap perayaan umat islam. Bahkn kami menghormati perayaan kamu.
  P/s : klu nak berdakwah gunalah kelembutan. Baru di segani.

 38. hamba allah Says:

  assalamualaikum…saya ada musykil tntg 1 prkara..kalau kite pergi ke majlis spt jamuan makan utk smbutan christmas eve iaitu pd ptg 24hb disember stiap thun,akan dipanggil syirik ke?ini kerana syarikat tmpt saya bekerja kerap mengadakan jamuan..tidak kira hari raya puasa,jamuan bebuka puasa,sambutan tahun baru cina dan sambutan christmas..Harap maaf saya terlau jahil bab2 agama…

 39. sarawak Says:

  penganut kristian just percaya ape yang u nak percaya tentang kelahiran Jesus…so kepada penganut agama islam teruskan percaya kepada Nabi Isa…kite x tau ape yang berlaku dan bile wujudnye agama Kristian dan Islam, and the date kelahiran Nabi Isa atau Jesus…so bg yg beragama Islam, bile agama u all x mengalakan korang untuk menyambut Krismas..so usah lah…

  sekian, terima kasih

 40. teenage girl Says:

  kenapa selalu compare agama islam dgn kristian sednagkn byk agama lain leh di compare? tak tfikir ke kesannya lg2 ht anak2 kcil yg anuti agama kristian dpndang serong oleh agama lain?? bnci agama kami skalipun jgn smpai kesannya mganggu org lain. who knows the future if this thng still keep going as u wish one day…

 41. perak Says:

  Kepada Admin, Muslim Dan Muallaf..

  Shallom.
  Dalam artikel anda diatas, jelas menunjukkan bahwa anda menuding jari menyatakan Kristian melakukan hal hal syirik. Jelas menunjukkan anda “MARAH dulu” sebelum anda mengetahui hal2 tersebut. Sedangkan umat muslim juga terang terangan umpama BAGAI LEMBU DICUCUK HIDUNG. Lebih jelas dan lagi ketara lagi bahawa umat muslim sebenarnya seperti perumpamaan si Admin di atas. Bukti? Nak..?

  Bukti nya… jelas.. dalam Islam.., muslimin dan muslimat “Dilarang” .. mempersoalkan apa apa pun… tentang agama mereka… Wajib terima bulat bulat… Jika tak… api neraka jahanam lah habuannya kelak.. kesian kan…?

  Saya kesian kepada umat muslim. Semoga tuhan memberkati anda semua dan memilih anda semua sebagai anak anak tuhan di syurga.

  Ok.. YESUS ATAU ISA..
  Yesus @ Isa jelas didalam quran dan bible TELAH DILAHIRKAN, DIWAFATKAN DAN DIBANGKITKAN oleh Tuhan.

  TELAH DILAHIRKAN; Jika quran pun mengakuinya… Jadi apa masalahnya untuk menyambut hari kelahiran yesus @ isa? Kami kristian menyambut hari kelahiran yesus tidak kira bulan berapa pun, hanya katolik yang tegas merayakan dan menetapkan tarikh 25 Dec adalah KETETAPAN hari lahir yesus.. Lagipun yesus dalam bible tidak menyuruh pengikutnya untuk merayakan birthdaynya, kerana bukan titik point itu yang penting.

  Yang penting ialah mengikuti ajaran2nya. Ajaran2? Pasti anda ‘muslim’ akan pergi kepada persoalan ini lagi. Brother, jangan pergi ke point lain dulu, frend.

  Ok.. Balik kepada 25 Dec.. Kamu nak bomb kristian dengan kenyataan seperti artikel diatas padahal perkara di atas yang sememangnya kami di ajar digereja kristian (Bukan gereja katolik)… Kami diberitahu tentang SEJARAH DUNIA yang diterima ramai oleh pengkaji sejarah, bahawa hal di atas sudah terjadi dan tidak boleh diubah lagi.

  Wahai Kawan ku (Admin & muslim)..

  kami lebih tahu lah tentang latar belakang 25 Dec tuh.. Anda wajib tahu, kami bukan menyembah si tuhan matahari ke, tuhan batu aswad hitam ke, si tuhan kabaah ke atau lain lain tuhan. Kami tidak perlu menghadap ke suatu titik point di atas bumi ini untuk menyembah tuhan yang esa. Kami tidak perlu mengambil alih mana2 masjid dan kemudian menjadikannya sebagai pusat penyembahan dunia, seperti mana kaabah, mekah, dijadikan oleh nabi muhammad pbuh..

  Kami menyembah tuhan yang satu, tuhan di syurga. Kami percaya yesus adalah firman @ wahyu tuhan. Melalui firman tuhan (yesus yang hidup, malah diakui kehidupannya sebagai manusia biasa oleh quran dan mempunyai mukjizat melebihi lain2 nabi dalam quran..) kami diajar bagaimana untuk mengenali tuhan yang esa (tunggal), cara menuju syurga (kerajaan tuhan) dan menjalani kehidupan seharian bersama dengan tuhan, sepanjang hidup kami.

  Malah islam dan muslim juga percaya bahawa al quran adalah firman @ wahyu tuhan.

  Kami kristian percaya kepada seorang manusia yang hidup iaitu yesus kristus sebagai firman atau wahyu tuhan juga.

  Pointnya di sini ialah kenapa kami mempercayai yesus dan kenapa kami meletakkan dan menujukan iman kami kepada yesus?

  Sebab dia ialah firman tuhan yang hidup. Boleh berkata kata, boleh melakukan mukjizat, memberi dama kepada kehidupan manusia dan segala gala yang baik diperolehi MELALUI DIA FIRMANNYA TUHAN YANG ESA.

  Regards..

  Perak

 42. mujahid Says:

  kepada perak..

  1)tuhan tidak beranak dan tuhan juga tidak diberanakkan.
  2)tuhan tidak mati dan hidup kekal abadi..

 43. Kota Kinabaluz KKWBC Says:

  (Kota Kinabalu)
  Assalamualaikum WBT..
  Nampaknya komen yang terakhir ialah dripada Perak..
  Baiklah, ini ialah pendapat dan sekadar saya mahu berkongsi kepada anda semua.
  Agama Islam BENAR dan satu-satunya di DUNIA ini yang diterima Allah SWT.
  Tiada satu pun, tuhan MELAINKAN ALLAH SWT.
  Maknanya iktikad kami, SEMUA AGAMA DAN KEPERCAYAAN selain daripada ISLAM akan dimasukkan ke dalam NERAKA.
  NAsihat saya kepada diri saya sendiri dan buat sesiapa yang sudi mengambil pengajaran, kepada yang suka berdebat, atau mepersoalkan tentang hal ehwal agama, atau mahu berdakwah.. fahamilah sekurang-kurang empat agama utama di Malaysia ni. ISLAM, kristian, buddha dan hindu.Memanglah yg ISLAM telah sebati dengan ajaran ISLAM, begitu juga agama lain. Justeru semuanya akan mempertahankan agama masing2. Jadi matlamat dakwah sukar dicapai. Contoh Dr,Zakir Naik, beliau sgt hebat, sapa berani berdebat dengan dia semua dia in shaa Allah dpt jawab. Begitula kita sebaiknya.
  Pada pengetahuan saya yang amat sedikit ini, saya mahu katakan, hidayah itu MILIK ALLAH… sesiapa yang DIA kehendaki selamat maka selamatlah, sesiapa yg dia tidak redhai maka binasalah. Ada satu TIPS untuk mereka yang mungkin masih tercari2 manakah yang benar.. begini caranya:
  Niatkan di dalam hati “sesungguhnya hanya ada SATU TUHAN yang BENAR sebenar benarnya” TAPI AKU TIDAK TAHU SIAPA?????
  kemudian berdoa” YA TUHAN YA SEBENAR-BENARNYA, AKU TAHU KAU MENDENGAR BISIKAN HATIKU INI, TUNJUKKANLAH AKU JALAN YANG BENAR SEBENARNYA BENARNYA, BERILAH TANDA-TANDA KEBENARAN ITU, DAN JADIKANLAH AKU BERUSAHA KE ARAH KEBENARAN ITU”. doa sebegini sebenarnya sesuai kerana:
  semua agama yg disebutkan td.. beranggapan HANYA MEREKA YANG BETUL. So,klu begitu tidak salah doa yg di atas tue kan..
  KERANA TUHAN YANG SEBENAR-BENARNYA PASTI HANYA SATU DAN MENDENGAR LUAHAN HATI KITA. MUDAH2N DIA AKAN BERIKAN PETUNJUK JALAN KE ARAH MENGENALINYA DENGAN SEBENAR-BENARNYA. AMIN
  sebenarnya orang kristian ka… orang hindu ka.. orang buddha ka… semuanya rasa mereka benar… kerana mereka dididik begitu.
  begitu juga orang ISLAM.. kerana pendidikan dan latar belakang family.. tapi berbeza dengan konsep ISLAM, bukan hanya sekadar tahu…bukan sekadar TAHU kawan2.. tetapi SEDAR….sedar betapa KEBENARAN ITU TELAH TERBUKTI.. SANGAT BANYAK. Saya tidak mampu ceritakan disini. Pergilah ke Youtube ka.. anda akan jumpa..
  Satu perkara lagi yg perlu sama2 kita fikirkan. HAKIKATNYA, AGAMA ISLAM TERLALU BANYAK MENGHALANG DAN MELARANG KEPADA PERKARA-PERKARA YANG MENYERONOKKAN DI DUNIA INI seperti pergaulan bebas, minum arak, mabuk, seks bebas, judi, dan cintakan hiburan dunia. kena faham betul2 ya.. agama ISLAM melarang semua itu.. tetapi setakat yang saya tahu, TIDAK ADA LARANGAN YANG TEGAS ATAU KERAS TERHADAP AKTIVITI2 YG SERONOK2 SEUMPAMANYA OLEH AGAMA KRISTIAN, HINDU, DAN BUDDHA. (faham betul2 ya.. ini adalah berkenaan prinsip agama tersebut, BUKAN keadaan penganutnya).
  kenapa ya?? kenapa?? kenapa?? kenapa??
  SEDANGKAN MATI ITU PASTI, DAN BALASAN SYURGA ATAU NERAKA PUN PASTI. soalnya, bagi penganut agama lain atas dasar apa, atau apa indikatornya untuk dinilai sama ada masuk syurga ka atau neraka?? atau nilai apa?? sebabnya klu dikira amalan khas untuk agama… berapa banyak?? berapa kerap?? berapa jam sehari?? berapa nisbahnya dengan usia kehidupan?? TIDAK PERLU JAWAB PADA SAYA. JAWAB DALAM DIRI SENDIRI.
  TUHAN MENCIPTAKAN KITA UNTUK KITA LUPA DIA KA ATAU UNTUK INGAT DIA?
  INGAT DIA KAN??
  JADI APA AMALAN KHAS ITU DAN BERAPA BANYAK DAN APA KUALITINYA??
  TIADA SATU AGAMA PUN YANG LEBIH BANYAK SYARAT DAN AMALANNYA MELAINKAN ISLAM. SIANG MALAM KENA SEMBAHYANG KERANA HIDUP DI SYURGA TERLALU HEBAT. KERANA HIDUP SELAMANYA DISANA.
  SEDANGKAN YANG ISLAM PUN BELUM TENTU SELAMAT SAMPAI KE SYURGA KERANA AMALANNYA YANG KURANG ATAU ROSAK.
  BAGI UMAT ISLAM, DUNIA INI IALAH TEMPAT MENGUMPUL AMAL PAHALA ATAUPUN MARKAH.. SEMAKIN BANYAK MARKAH SEMAKIN BAGUS. dan lumrah manusia, mendapatkan markah tue bukan senang2… tapi kena berusaha..
  itulah perumpamaan dan perbezaan yang ketara antara ISLAM dan NON-ISLAM. tidakkah kita merasa ADIL BEGITU, SENDIRI USAHA SENDIRI LA DAPAT HASIL. hairannya falsafah kristian, Jesus atau anak tuhan, atau jelmaan tuhan (trinity) yang perlu MENEBUS dosa ummatnya sedangkan ummatnya entah berapa % sahaja dalam hidupnya berbakti kepada agama dan tuhannya.
  LOGIKNYA PUN SUDA BOLEH DIFIKIRKAN, maafkan saya kerana berkata BENAR.

 44. Nizar Says:

  “Katakan lah Dia lah Allah Tuhan yang satu. Allah yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Tidak sama sekali Dia beranak dan tidak sama sekali Dia diperanakkan. Dan sama sekali tiada sesuatu pun yang sebanding dengan Nya.”

 45. cahaya Says:

  betul..yg kristian silakan sambut krismas anda..artikel ini untuk muslim sahaja…nak menyatakan yg kami tidak boleh ikut menyambut perayaan kamu…kami menghormati kamu tapi tidak semestinya kena ikut cara kamu..bagimu agama kamu bagi ami agama kami…kerana islam sgt menjaga kesucian akidah..ttp perayaan yg tidak melibatkan agama dibenarkan seperti cny..tak bermaksud kita tidak bertoleransi ttp kita ada pendirian jadi hormati pendirian masing2..cuma kami tetap berdoa semoga anda (kristian dan agama lain) diberi hidayah oleh Allah satu hari nanti untuk merasai nikmat Islam..diberi petunjuk sebenar2 kebenaran yang sebenar2 kebenaran…ampun maaf tersalah kata…

 46. cahaya Says:

  Yesus (Isa) bukan anak tuhan.

  AsSalaaamu alaikum w.b.t…. Di sini saya ingin memberikan bukti-bukti yang NYATA dan JELAS betapa Jesus atau Nabi Isa a.s bukan lah Tuhan. Jesus is not a God, but only a prophet. Jesus hanyalah seorang Rasulullah dan diutuskan kepada kaum Bani Israel sahaja, bukan untuk seluruh alam. Hanya Nabi Muhammad S.a.w diutuskan kepada seluruh alam ini.

  Daripada dalil2 dari kitab sendiri pun dengan JELASnya menerangkan bahawa Allah S.w.t dari dulu lagi mengaku bahawa Dia itu Tuhan.

  Perjanjian Lama (Taurat) – “Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain dari pada-Ku. Taurat : Yesaya 44:6Perjanjian Baru (Injil) – “…bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia.” Injil : Markus 12:31Perjanjian Terakhir (AlQuran) – “Katakanlah:”Dialah Allah, Yang Maha Esa”. Surah Al Ikhlas : Ayat 1
  Perjanjian Lama (Taurat) – Yesaya 44:6 “Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain dari pada-Ku.

  Perjanjian Baru (Injil) – Markus 12:31 “…bahwa Dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia.”

  Perjanjian Terakhir (AlQuran) – “Katakanlah:”Dialah Allah, Yang Maha Esa”. Surah Al Ikhlas : Ayat 1

  Tetapi Yesus TIDAK PERNAH mengaku bahawa dia itu Tuhan dengan NYATA.

  – Yesus diuji oleh IBLIS – Mana mungkin Tuhan diuji oleh IBLIS! Tuhan lah yang sepatutnya MENGUJI Iblis.

  Matius 4:1 Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai Iblis.

  Adalah TIDAK RASIONAL sama sekali Iblis menguji Tuhan. Itu sudah dikira merendah2kan martabat Tuhan. Tuhan yang menguji makhluk2Nya, bukan makhluk yang menguji Tuhan!

  – Yesus BERDOA memohon rahmat dari ALLAH S.w.t. Mana mungkin Yesus itu adalah ALLAh.

  “Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah.” Lukas 6:12

  Orang-orang Kristian menganggap Jesus itu Tuhan melalui ayat ini

  “Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, mahupun atas orang-orang hidup.” Roma 14:9

  Tetapi adalah perlu diingat, ayat itu bukannya ayat dari Jesus sendiri, ianya bukan Firman ALLAH, tetapi ianya adalah kata-kata yang dibuat oleh Paulus bagi jemaahnya di Rome. Jelas di situ kandungan BIBLE bukan semuanya FIRMAN ALLAH tetapi telah ditambah dengan kata-kata dari Paul juga.

  – Yesus besyukur kepada Tuhan, mana mungkin Tuhan mengucap terima kasih kepada diriNya sendiri.

  “Yesus bersyukur kepada Tuhan.” (Matius ll:25, Lukas 10:21)

  – Yesus beribadat kepada ALLAH, mana mungkin Tuhan menyembah dirinya sendiri?? Nampak jelas di situ wahai Alexious kawanku. Betapa Jesus sendiri beribadat kepada ALLAh, menyembah ALLAh yang satu. Tidak logik sama sekali Tuhan menyembah kepada dirinya sendiri.

 47. cahaya Says:

  Ingin tahu lebih lanjut? sila ke laman https://hikmatun.wordpress.com/2008/05/26/jesus-nabi-isa-as-bukan-tuhan/
  Semoga terang nanti jalanmu sahabat..

 48. jet Says:

  harap penganut kedua agama tidak berbalah2.. teguran kepada admin agar tidak membuat penulisan yang menyebabkan provokasi keatas mana2 agama.. saya perhatikan masalah pendakwah di negara kita ni mulut terlalu mudah mengeluarkan perkataan2 provokasi keatas agama lain dalam menyampaikan dakwah. Tidak hairanlah penganut agama lain terasa dalam diam. Ada lebih teruk buat provokasi ke atas agama kita seperti yang berlaku di alam maya beberapa tahun ini. Bagi saya ini kesilapan pendakwah2 kita yang terlalu mudah mengeluarkan perkataan yang menyinggung penganut agama lain. Ini lebih2 lagi bila ceramah dibuat secara terbuka melalui corong mikrofon di masjid atau di kawasan perumahan. Itu belum lagi termasuk dalam bentuk penulisan seperti saudara admin. Bagi saya pendakwah sebegini gagal kerana dakwah tanpa hikmah.
  Bagi saya apa penganut agama lain nak buat biarkan sahaja, tidak perlu dipersoalkan. Kita kena soal diri sendiri sebelum persoal orang lain. Begitu juga pandangan kita tidak boleh menyertai perayaan mereka. Pendapat saya sukar juga. Kita hidup bersama bukan bersendirian. Dlm Quran pun ada sebut Allah menjadikan kita pelbagai kaum dan keturunan untuk mengenali/berkenalan antara satu sama lain. Malahan bagi mualaf baru, takkan peluk islam terus tinggalkan keluarga disebabkan pandangan sempit sebegini. Masa dulu tiada masalah sebegini. Tiada masalah ucap selamat kepada penganut kristian. Keluar fatwa. Nak sms kawan pun rasa ragu2..
  Kepada pelawat laman ini yang bukan beragama Islam, saya nak minta maaf bagi penganut Islam dan admin kerana artikel ini dibuat dengan tiada niat provokasi. Penulis diatas mengemukakan fakta berdasarkan kajian yang turut dikaji oleh penganut agama saudara.

  Sekian..

 49. eiji james Says:

  Betapa teruk pn kami ( muslim ) pnyembah kaabah atau batu hajar aswad, tpi kami tdk prnah branggapn tuhan sama dgn manusia yg senang saja di buli dan di prlakukn sedemikian kejam.kononnya demi buat penebusan dosa.

 50. robbyalan900 Says:

  Semasa Rasullullah s.a.w. sampai ke Madinah dan penduduk Madinah ketika itu sedang manyambut perayaan selama dua hari, bertanyalah Rasulullah s.a.w kepada mereka tentang apa yang mereka rayakan itu. Setelah diberitahu yang sambutan itu adalah sambutan sejak dari sebelum mereka memeluk agama Islam lagi, maka Rasullullah s.a.w. menjawab yang Allah s.w.t. telah menggantikan perayaan itu dengan dua perayaan Islam (iaitu Aidilfitri dan Aidiladha).Perkara ini sama dengan perayaan hari natal yang selalu di kaitkan dengan hari merayakan dewa mata hari oleh orang rome dan tarikh yang di pilih ialah 25 dis itu pun selepas orang rome menerima yesus kristus sebagai penyelamat mereka.Akan tetapi itu semua adalah perkara kecil yang sering di besar-besarkan oleh orang muslim tanpa mengetahui satu apa pun.Perkara yang perlu mereka risaukan ialah penafian keras mereka terhadap kristian!!!sebab?? Agama kristian tidak akan muncul kalau bukan disebabkan oleh yesus kristus@ nabi isa, jadi dengan menafikan kristian!!ini bersamaan dengan menafikan yesus@ nabi isa sendiri.Persoalannya ialah siapa yang mula sekali menafikan kristian?? Sebab orang muslim sendiri pun percaya dengan yesus@ nabi isa malah ada dalam al-quran bahawa yesus @nabi isa akan datang pada hari kiamat.ini menunjukkan umat muslim percaya yesus@nabi isa=kristian(pengikut yang percaya yesus atau pengikut yesus@ nabi isa).Fikir-fikirkan dan renung-renungkan..kita manusia berakal dan ada yang mengaku berpelajaran tinggi melangit,jangan tahu cakap seperti” kerbau di tarik hidung “saja!!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *