Paulus Dan Kesan Ajarannya: Asas-asas Ajaran Paulus

Para penganut agama Kristian pada hari ini mendakwa bahawa Paulus adalah tergolong dalam senarai para pengikut Isa a.s. dan bertanggungjawab menyebarkan ajaran-ajaran Nabi Isa a.s. ke serata dunia. Namun begitu, terdapat banyak ajaran-ajaran Paulus yang terkandung di dalam tulisan-tulisannya yang amat bertentangan dengan apa yang telah disuruh oleh Nabi Isa a.s. sendiri. Untuk memahami kenapa Paulus banyak menukar ajaran Isa a.s., kita perlu mengimbas kembali keadaan sejarah pada waktu itu.

Kebanyakan golongan bangsa asing yang bukan Yahudi atau Kristian ini menyembah tuhan-tuhan Yunani atau Rom kuno seperti Jupiter atau Zeus, Aphrodite, Apollo, Artemis dan sebagainya. Di dalam Alkitab, Paulus telah mengaku untuk sanggup melakukan apa saja untuk menukar kepercayaan bangsa bukan Yahudi yang berkepercayaan jahiliah itu agar kelihatan menarik kepada mereka. Beliau terus bertolak-ansur dengan mereka dan mengubah ajaran Nabi Isa a.s. kepada satu agama yang hampir serupa dengan kepercayaan bukan Yahudi itu yang mempercayai konsep Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Penyelamat dan sebagainya.

Mereka percaya bahawa tuhan-tuhan mereka ini telah mati disebabkan dosa-dosa lampau mereka dan kemudian dihidupkan kembali. Paulus pula menyatakan bahawa Nabi Isa a.s. adalah anak Tuhan dan anak Tuhan ini telah mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia dengan darahhnya. Golongan bukan Yahudi ini mula melihat pertalian dan persamaan yang besar di antara kedua-dua kepercayaan ini. Mereka hanya perlu menukarkan beberapa nama sahaja untuk menyamakannya. Dengan cara ini, Paulus berjaya meyakinkan kaum Yunani dan golongan bukan Yahudi yang lain untuk “menerima” agama Nabi Isa a.s. ini.

Ketika mereka sampai ke Lucaonia dan menyembuhkan seorang yang pincang, terdapat desas-desus bahwa dewa-dewa telah diturunkan kepada mereka dalam bentuk manusia. Mereka memanggil Barnabas dengan sebutan Jupiter dan Paulus dengan sebutan Mercuries. Kemudian para pendeta (penyembah) Jupiter membawa binatang ternak dan karangan bunga ke pintu-pintu gerbang, dan akan melakukan pengorbanan bersama orang-orang banyak. Maka ketika para rasul tersebut, Barnabas dan Paulus, mendengar tentang hal tersebut, mereka mengoyakkan pakaian dan lari ke kumpulan orang yang sedang berteriak-teriak:

“Dan mereka berdua berkata: ‘Tuan-tuan, mengapa anda melakukan semua ini? Kami berdua juga manusia yang ingin membagi kasih dengan saudara, dan mengajarkan kepada anda tentang Tuhan Yang Maha Hidup yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala sesuatu yang ada didalamnya’.” (Kisah Para Rasul, 14:15)

Jika reaksi dari penduduk Yunani adalah seperti ini (yang menganggap bahawa Barnabas dan Paulus adalah dewa yang menyerupai manusia), maka hal ini menandakan bahwa kedua-duanya mengalami masalah dalam menyebarkan ajarannya. Seorang yang mengenali Isa a.s. akan sangat mudah mengenali bahwa ajarannya merupakan sambungan dari ajaran Musa a.s. Tetapi bagi kebanyakan penyembah berhala, ajaran ini dipandang baru dan aneh. Semua penyembah berhala, yang mengakui banyak dewa tetap mempercayai bahwa Tuhan itu beragam.

Bagi orang-orang Yunani, penggambaran tentang Isa a.s. sesuai dengan salah satu dewa mereka dan mungkin sekali dengan cara ini mereka mudah untuk menerima ajaran Isa a,s, dalam penggambaran seperti ini, sebab bagi pemahaman mereka tetap ada ruang untuk lebih dari satu. Ajaran Isa a.s. mengenai konsep tauhid adalah suatu bentuk penghapusan semua dewa-dewa yang pelbagai itu. Ajaran inilah yang tidak dapat diterima oleh mereka. Bagi orang yang setulus dan seteguh Barnabas, tugas menciptakan cara hidup yang diajarkan Yesus di Yunani tanpa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, pastilah sangat berat.

Bagi Paulus, yang telah memperlihatkan kecenderungannya mengubah ajaran yang diketahuinya, melihat kesempatan untuk “berdakwah” dengan terlebih dahulu menggunakan kepercayaan orang-orang Yunani tersebut dan ditamsilkan ke dalam Isa a.s. Saat itu Yunani telah menjadi sebahagian dari kekaisaran Rom. Dewa-dewa Rom banyak memiliki persamaan dengan dewa-dewa yang dianuti oleh orang Yunani dan Paulus adalah seorang yang sangat bijak memanfaatkan situasi ini. Beliau menyedari sepenuhnya keteguhan kepercayaan dalam agama Yunani-Rom (campuran elemen agama Yunani dan Rom) dari rakyat awam di alam kekaisaran Rom tersebut. Jelas terlihat bahwa beliau merasakan tidak mungkin dapat mengubah cara ibadah mereka tanpa diubah ajaran Isa a.s.

Paulus telah menginovasi dan merekacipta satu ajaran yang baru yang sesuai dengan akidah dan cara hidup golongan kaum Yunani dan bukan Yahudi. Apatah lagi dengan ketekunan Paulus menuntut kebudayaan dan falsafah Yunani (Hellenisma) sebelum ini dan aliran Stoa (yang mempertuhankan alam), lebih memudahkan lagi kerja Paulus untuk menarik masyarakat pada waktu itu untuk sama-sama masuk ke dalam agama baru yang dibawanya itu. Doktrin-doktrin itulah yang menjadi asas utama agama Kristian sehinggalah ke hari ini.

Kesimpulan ajaran-ajarannya ialah:

1. Paulus mengajarkan bahwa Tuhan bukan satu tetapi dua, iaitu Allah Bapa dan Allah Anak (I Korintus 1:3).

2. Nabi Isa a.s. adalah juga Allah yang sama dan sehakikat dengan-Nya. Walaupun adalah diakui bahawa Paulus tidak bertanggungjawab dalam mendefinisikan ajaran “Triniti” (Tritunggal), tetapi beliau telah meletakkan batu asas untuk ajaran seperti ini diperkembangkan pada zaman-zaman selepasnya.

3. Isa a.s. telah disalib, mati dan dikuburkan, bangkit pula pada hari yang ketiga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Baginda disalib untuk menebus isi dunia ini disebabkan oleh seluruh manusia yang telah berdosa disebabkan dosa asal Adam a.s., tidak ada seorang pun yang terkecuali.1

4. Paulus juga mengajarkan bahwa hukum Taurat sudah tidak laku lagi sejak penyaliban Yesus di bukit Golgotha. Beliau kemudian berpendapat bahawa hukum Musa a.s. adalah sebenarnya sumber segala dosa dan suatu kutukan yang tiada taranya.2 Di dalam Galatia 5:4, beliau dengan angkuhnya mengatakan:

“Maka kamu yang hendak dibenarkan oleh Taurat Musa itu, sudah diceraikan daripada Kristus.”

Juga Paulus telah menekankan bahawa Kristus Yesus itulah adalah penyudah atau penamat Taurat.3 Meskipun Paulus mengatakan bahawa beliau tidak menentang ajaran-ajaran yang terkandung di dalam kitab Taurat, tetapi hakikatnya beliau telah menjadikan dirinya penentang nombor satu hukum-hukum di dalam kitab Taurat.4

Mengenai isu bersunat, beliau menyatakan:

“Camkanlah. Aku Paulus, berkata kepadamu, kalau kamu mahu bersunat, maka Kristus tak berguna lagi sedikitpun bagimu.” (Galatia 5:2).

Meskipun firman Allah s.w.t. telah berulang-ulang menegaskan mengenai perlunya bersunat secara hakiki5, tetapi Paulus dengan beraninya membatalkan perintah itu tanpa memberikan apa-apa alasan yang jelas.

Mengenai makanan yang diharamkan oleh Allah s.w.t. seperti daging babi dan sebagainya di dalam kitab Taurat, Paulus mengatakan:

“Maka barang sesuatu yang terjual di pasar daging, makanlah dengan tiada memeriksa sebab perasaan hati.” (I Korintus 10:25)

Itulah sebabnya maka Lukas, murid didikannya, telah “mengarang” cerita bahwa Allah telah menemui Petrus di dalam mimpi dan menyuruh Petrus memakan semua binatang tanpa kecuali, sama ada halal atau haram.6

 1. Rum 3:10, Rum 5:8, Galatia 1:4 []
 2. Rum 4 :15, Galatia 3:10, Galatia 2:21 []
 3. Rum 7:6, Galatia 3:24 dan 25, Rum 10:4 []
 4. Rujuk Kejadian 17:19 untuk perbandingan, juga Matius 5:17. []
 5. Kejadian 17:13, Ulangan 10:16 dan 30:6, Yermia 4:4 []
 6. Kisah Rasul-rasul 10:10-15 []
17 Apr

5 Ulasan untuk artikel “Paulus Dan Kesan Ajarannya: Asas-asas Ajaran Paulus”

 1. orang cina Says:

  Ini lah kebenaran, “For God so loved the world, that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life.” John 3:16.

  I bet you will not post this comment!

  [Admin – Kami tidak ada masalah untuk menyiarkan komen anda kerana kami berpijak di atas kebenaran, jadi apakah masalah anda?

  Mengenai ayat Alkitab yang anda utarakan di atas, ini adalah satu contoh mengenai janggalnya fahaman agama Kristian pada hari ini. Anda mengatakan bahawa Tuhan itu Satu, namun di dalam ayat ini dinyatakan bahawa Tuhan mempunyai seorang Anak! Bagaimanakah ini boleh berlaku? Tuhan mempunyai Anak, maka Dia juga mempunyai Isteri?

  Maha Suci Allah daripada apa yang diperkatakan di atas!]

 2. Anis Says:

  kenapa org Kristian ckp Allah ada anak? Saya xfaham la diorg ni…

 3. faizal the muslim Says:

  Paulus berkata “Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Tuhan.” (Roma 7: 6)

  Sedangkan Yesus a.s. berkata “Janganlah kamu menyangka, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama ini belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan meniadakan hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.” (Matius 5:17)

  ;dan “Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi.” (Ibrani 10:28)

  Mengapa orang Kristian masih menggunakan Taurat? 5 buku dari Musa a.s.? sebab buku tersebut adalah firman Allah dan berkemungkinan besar bahawa Kitab Taurat, memang telah diselewengkan tetapi orang Yahudi masih ingat akan hukum seperti pengharaman babi dan lain-lain.

 4. mat jempol Says:

  org yg ada asas dlm agama yahudi sja yg faham maksud saulus tersebut. sebab itu, (iii petrus) berkata; …dalam surat2nya itu(SURAT2 PAULUS) ada hal2 yg sukar di fahami, sehingga org2 yg tidak memahaminya,memutarbalikkannya…

  so, inilah yg terjadi kpd anda ini semua,
  tetapi apa yg benar mereka2 yg di tunjuk untuk memberitakan injil itu tetap memberitakan pokok ajaran yang sama

  “mereka memberitakan tentang kebangkitan org mati’, ia itu YAHSUHA,YG TELAH MATI DAN telah hidup,

 5. arce Says:

  sepandai2nya manusia…terbataslah ilmu dan penggetahuannya…mana ada rosul meninggal dengan sia2 apalah dirimu merubah2 yg hag…kalammulloh…yg terubah…kasihan dirimu wahai kaum yg benar menurutmu…banyak sudah yg kurang dan kurang…hanya dgn yg baru dan lama…aku menghormati kalian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *