close button

Umat Kristian gagal mematuhi ajaran Alkitab!

Umat Kristian

Sesuatu agama adalah tertegak berdasarkan apa yang terkandung di dalam kitab suci mereka, kerana kitab suci ini berasal dari Tuhan. Tetapi apakah yang akan terjadi sekiranya kitab suci itu sekarang sudah dinodai, apakah masih layak ia disebut sebagai sebuah kitab suci?

Itulah Alkitab yang berada di tangan orang Kristian sekarang, mereka begita bangga namun tidak pernah teliti membacanya. Bagaimankah boleh seorang Kristian yang dilarang makan babi, tetapi mereka memakannya? Seorang Kristian yang seharusnya bersunat, tetapi mereka menolaknya? Seorang Kristian yang seharusnya kalau mati dikafani, mereka malah menggunakan peti? Ini merupakan suatu pelanggaran berat kerana mereka melanggar syariat agamanya sendiri.

Semua percanggahan ajaran di dalam Alkitab ada dalam tulisan ini, oleh sebab ia adalah sangat penting dibaca bagi mereka yang terpedaya oleh dakyah misionaris-misionaris Kristian dan lemah iman mereka.

A. Pelanggaran Orang Kristian Terhadap Alkitab Mereka

1. Injil Melarang Memakan Daging Khinzir

Inilah sebuah fakta mengenai kebohongan orang Kristen yang mengatakan bahwa mereka sangat taat pada ajaran Yesus yang terkandung dalam kitab suci mereka. Kebohongan ini terungkap ketika Alkitab sebagai kitab suci mereka dengan tegas melarang makan babi, dalilnya ada pada Kitab Ulangan 14 : 8 yang berbunyi:

“Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biah, haram itu bagimu…”

Dan juga pada kitab Imamat 11 : 7 yang berbunyi:

“Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu.”

Dalam Alkitab terbitan tahun 1968, bunyi kitab Imamat 11:7 adalah seperti berikut:

“Demikian juga babi, meskipun berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak; haram bagimu.”

Sedangkan dalam terbitan 1979, ayat haramnya babi tersebut disulap, diganti, ditambah, menjadi “babi hutan”:

“Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu.” (Imamat 11:7).

Theologi Kristen Menghalalkan Babi

Sebahagian orang Kristian membantah ayat yang mengharamkan babi di atas dengan mengatakan: “Yang dilarang pada payat di atas adalah babi hutan, kalau babi di bandar dibolehkan”. Itulah jawapan orang-orang yang kebingungan, semua jawapan yang diberikan tidak lagi berdasarkan logik akal. Padahal mengikut akal yang sihat, apa bezanya antara babi hutan dengan babi di bandar? Walaupun di hutan atau di bandar, ia tetap bernama babi. Yang di hutan memiliki monyong yang sama halnya dengan yang di kota, hanya bezanya yang di hutan tidak dibela sedang yang di kota lebih terbela. Setujukah saudara?

Selidik punya selidik, ternyata golongan Kristian juga memiliki dalil yang menguatkan pendapat mereka bahwa babi itu halal hukumnya. Hal ini didasarkan pada ucapan Paulus yang terdapat di dalam Kitab Roma 14 : 2, 3, 17 dan 20. Dalam satu kitab suci terdapat dua hukum yang berbeda, yang lebih parah lagi pada ayat 20 dikatakan: “…segala sesuatu adalah suci (halal).”

2. Alkitab Melarang Minum Khamar (Arak)

Dalam salah satu kegiatan peribadatan orang Kristen ada yang namanya perjamuan suci/perjamuan kudus. Kegiatan ini dilakukan dengan meminum secawan anggur (berwarna merah) yang katanya melambangkan darah Yesus, kemudian memakan sepotong kecil roti yang melambangkan daging Tuhan Yesus. Lalu bagaimanakah pandangan Injil mereka tentang minum khamer sendiri? Hal ini boleh dilihat pada kitab Imamat 10:9. Dan juga ada dalil lain yang menguatkan bahwa minum-minuman keras itu haram dan sangat dilarang bagi orang yang mengimani Injil.

(4) Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. (14) Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon aanggur; anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya.” (Hakim-hakim 13 :4 dan 14)

Ironis, orang Kristian menodai ibadahnya dengan minum anggur yang notabene sudah diharamkan oleh Tuhan mereka sendiri. Sebenarnya orang Kristian yang pernah mengikuti kegiatan perjamuan kudus (dengan meminum darah Tuhan dan memakan dagingnya) lebih kejam dan lebih sadis dari Sumanto. Kalau Sumanto itu hanya makan daging manusia, tetapi orang Kristian dengan teganya makan daging Tuhan saya sendiri. Bahkan saya dulu, lebih haus dari drakula, sebab drakula hanya minum darah manusia, sedang saya dulu meminum darah Tuhan saya sendiri.

Theologi Kristen Menghalalkan Minum Anggur

Mereka tentunya mempunyai alasan kenapa mereka melanggar larangan minum anggur ini, dan ternyata memang mereka punya dalil untuk menguatkan pendapat mereka tersebut. Salah satu dalil yang digunakan mereka untuk menghalalkan minum anggur adalah sebuah cerita dalam Injil tentang mukjizat tuhan Yesus yang pertama1 mengubah air menjadi anggur yang sangat nikmat rasanya. Kalau Tuhan mereka saja melakukan mukjizat dengan merubah air menjadi anggur, kenapa kita umatnya tidak boleh meminum anggur.

Kenapa Tuhan malah melanggar hukum yang dibuatnya sendiri? Kenapa Tuhan mereka melakukan satu mukjizat yang bertentangan dengan hukum sebelumnya yang sudah ditetapkan jauh hari sebelum Yesus lahir.

3. Bersunat wajib bagi laki-laki Kristian

Perintah sunat bukan perintah baru, melainkan sudah ditetapkan Allah lama dan jauh sebelum Yesus lahir ke dunia. Lihat dalil pada kitab Kejadian 17:10-11 yang berbunyi :

(10) Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. (11) haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara kamu dan Aku.

Orang Kristian juga tidak dapat mengambil teladan baik dari Nabinya yang sangat terkenal yaitu Nabi Ibrahim (Abraham), padahal anak Nabi Ibrahim disunat semua. Sila lihat kepada ayat ini:

“Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, kemudian ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.” (Kejadian 21 :4)

Bahkan Tuhan Yesus orang Kristen sendiri disunat. Aneh bukan bila sampai ada orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus malah menolak disunat. Cuba kita lihat pada kitab Lukas 2:21.

“Dan ketika genap delapan hari dan ia (Yesus) harus disunat, ia diberi nama Yesus.”

Orang Kristen Menolak Hukum Sunat

Lagi-lagi alasan utama mereka menolak hukum sunat didasarkan pada perintah Paulus, pada beberapa ayat yang berikut ini:

“Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu….sebab bagi orang yang berada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai erti, hanya iman yang berkerja oleh kasih.” (Galatia 5:2)

Ada juga perkataan Paulus di Galatia 6:15 dan 1 Korintus 7:19.

Semua ayat-ayat di atas adalah ucapannya Paulus, dan ternyata orang Kristen itu lebih mentaati perintah Paulus ketimbang perintah Tuhan mereka sendiri. Sebenarnya Tuhannya Paulus atau Yesus?

4. Alkitab mengajarkan berdoa harus menengadahkan tangan

Inilah salah satu bukti persamaan ajaran Alkitab dengan Al-Qur’an, yaitu kalau berdoa harus menengadahkan tangan. Mari kita dengar firman Tuhan berikut ini :

“Oleh karena itu Aku ingin, supaya dimana orang laki-laki berdoa dengan menengadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan.” (1 Timotius 2 : 8)

Berdoa dengan cara ini merupakan cara yang sopan dan bukti kalau kita ini memang betul-betul memerlukan pertolongan Tuhan dengan cara meminta kepada-Nya.

Orang Kristen Berdoa Malah Melempit Tangan

Kalau ditanya kenapa mereka berdoa dengan cara demikian? Tentu mereka menjawab ini adalah ajaran yang telah kami terima dari orang-orang tua serta pemuka agama kami dari dulu hingga sekarang.

Maka kalau mereka memang benar, suruh mereka menunjukkan mana dalil dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa kalau orang Kristen berdoa hanya melempit tangan mereka? Ajaran ini berasal dari manusia, dan hanya hasil rekayasa dan tipu daya para pendeta agar cara beribadah orang Kristen tidak sama dengan orang Islam.

5. Alkitab mengajarkan kalau oranag Kristen mati harus dikafani

Syariat yang ada dalam Alkitab menyebutkan bahwa kalau orang Kristian itu mati, seharusnya mereka dikafani (ini adalah kewajiban).

“Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, dimana belum pernah dibaringkan mayat.” (Lukas 23:53)

“Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka: bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.” (Yohanes 11:44)

Orang Kristian Kalau Mati Tidak Dikafani

Penyimpangan terberat mereka terlihat dari awal mereka mengurus jenaazah, sampai proses penguburan. Misalkan, harga peti mati tiga kali lebih mahal dari kain kafan, menghiasi jenazah dengan pakaian mahal, menyertakan semua barang kesukaan mayat ke dalam peti, mayat pula diawetkan. Itu semua tidak pernah ada dalam syariat agama.

6. Orang Kristen Meyakini Ajaran Dosa Warisan

Maksud dari dosa warisan adalah dosa yang dilakukan oleh satu orang (yaitu Adam) karena telah melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang, sehingga dosa itu menjalar kepada manusia yang lain. Dalam dosa itu terdapat maut, jadi sangat berbahaya bagi orang Kristen yang mati sebelum dibaptis, karena ia mati dalam keadaan mewarisi dosa Adam.

Lalu dari manakah ajaran ini berasal, dari Yesuskah selaku Tuhan mereka? Jawabannya ternyata tidak, ajaran dosa warisan ini adalah ajaran buatan Paulus. Berikut ini adalah dalil-dalil yang biasanya digunakan orang Kristen untuk menjelaskan masalah dosa warisan ini, antara lain:

“Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang itu telah berbuat dosa.”(Roma5:12)

“Kerana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan Cuma-Cuma karena penebusan dalam kristus Yesus.” (Roma 23-24).

Dan ada pula di kitab Korintius 15:21-22.

Ayat yang terdapat dalam kitab Korintius dan Roma hanyalah surat-surat hasil buatan Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Korentus dan Roma. Coba bagi saudara yang punya Injil sekarang dibuka kedua kitab tersebut, diawal surat saudara akan melihat judul besar yang berbunyi: “Surat Paulus Yang Pertama Kepada Jemaat di Koretus”, dan “Surat Paulus Kepada Jemaat di Roma”.

Yesus Membantah Ajaran Dosa Warisan

Sekarang mari kita semak bagaimana pendapat Tuhan orang Kristen tentang dosa warisan ini.

“Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, jangalah juga anak dihukum mati karena ayahnya; setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri.” (Ulangan 24:16)

“Aku, TUHAN, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya.” (Yeremia 17:10)

Inilah ajaran yang benar dan masuk akal kerana berasal dari Tuhan. Sedang ajaran warisan yang dibuat Paulus sangat tidak masuk akal dan tidak adil, karena gara-gara dosanya Adam, apakah seluruh manusia menanggung dosa itu juga?

7. Kalimat Syahadat dalam Alkitab

“Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.” (Yohanes 17:3).

Jelaslah bahwa Yesus adalah utusan bukan Tuhan. Bahkan pernyataan itu keluar langsung dari mulut Yesus, di Kitab Yohanes 7:16, yang berbunyi :

“Jawab Yesus kepada mereka : ‘Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku'”.

Kristian Mengatakan Bahwa Yesus adalah Allah

Dari manakah orang Kristen mendapatkan ajaran bahwa Yesus itu Tuhan? Jawabnya sederhana, dari mana lagi kalau bukan dari Paulus. Dengan menggunakan perkataan Paulus, mereka mulai menebar berita bohong ini dari waktu ke waktu. Berikut beberapa dalil yang biasa mereka gunakan.

“Sahut Philipus: “Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh.” Jawabnya: “Aku percaya, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah.” (Kisah Para Rasul 8:37).

“Maka jawab Simon Petrus: “Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup!” (Matius 16:16)

Ayat di atas adalah yang menguatkan pendapat bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi di ayat-ayat lain, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Berikut ini adalah ayat Injil yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah (Tuhan):

“Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumer segala penghiburan.” (2 Korentus 1:3)

“Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai tuhan!” (1 Petrus 3:15)

Masih banyak lagi ayat-ayat lainnya, yang menunjukkan inkonsistensi Injil dalam menyebut diri Yesus, ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah, tetapi di ayat lain dikatakan Yesus itu adalah Tuhan Allah sendiri. Apakah pantas, ada agama tetapi Tuhannya tidak jelas, ayat-ayat dalam kitab sucinya bertentangan satu dengan yang lainnya.

8. Injil Melarang Perkawinan Beza Agama

“Berkatalah mereka kepada kedua orang tua itu: ‘Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat (ingat kita pegaang hukum setiap laki-laki Kristen harus disunaaat), sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu: kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki diantara kamu harus disunat.'” (Kejadian 34:14-15)

Itulah hukum nikah beza agama yang jelas dilarang dalam Alkitab, begitulah hukum yang berlaku sejak dulu dan seharusnya sekarang.

Theologi Kristian Membolehkan Perkahwinan Beza Agama

Kenapa orang Kristian tetap bersikukuh bahwa nikah beza agama itu dibolehkan? Kalau diteliti, ternyata pernikahan beza agama ini telah dijadikan senjata ampuh untuk melancarkan gerakan dakyah Kristianisasi di tubuh umat Islam. Misi ini dikenal dengan sebutan Misi Kawin Campur, target yang diincar biasanya bukan pasangan hidupnya, melainkan anak-anaknya.

Lagi-lagi mereka mendapatkan celah untuk mengutarakan dalil mengenai bolehnya nikah beza agama dalam Kristen, namun ingat juga lagi-lagi ini merupakan bukti inkonsistensi Injil dalam menetapkan satu hukum. Dalil yang mereka gunakan dapat dilihat pada kitab 1 Korentus 7:12-14 yang berbunyi:

“Kenapa orang-orang lain aku (Paulus) bukan Tuhan, katakan: “kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia.-dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia ceraikan laki-laki itu. Kerana suami yang tak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya”

Itulah dalilnya Paulus yang membuat hukum sendiri, yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Hukum Tuhan yang sudah ada sebelumnya.

9. Orang Kristen Mengatakan Batalnya Hukum Taurat

Sebahagian besar orang Kristen menolak ketika disodorkan dalil yang terdapat pada kitab perjanjian lama, mereka menolak dengan alasan yang sangat lucu. Alasan yang mereka utarakan karena orang Kristen sekarang hanya menggunakan hukum yang ada di dalam perjanjian baru dan hukum taurat (perjanjian lama) itu sudah dibatalkan.

Kebanyakan dari mereka memiliki dalil yang mengatakan kenapa perjanjian lama (hukum taurat) itu dikatakan batal, tetapi lagi-lagi dalil yang mereka pakai lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran Paulus, mari kita simak pernyataan Paulus tentang hukum Taurat yang ada di kitab perjanjian lama berikut ini :

“Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Tuhan.” (Roma 7: 6) 2

Dapatkah saudara bayangkan bahwa dalam satu kitab suci setengahnya dipakai dan setengahny lagi tidak terpakai, bukankah seharusnya kita curiga sebenarnya ada apa dengan Kristen ini. Maka sebagai muslim kita harus cross check agar kita tidak menebar fitnah terhadap umat Kristen. Maka salah satu bentuk cross check itu adalah dengan mencari tahu bagaimanakah sikap Yesus selaku Tuhan orang Kristen dalam menyikapi permasalahan ini.

Yesus Membantah Batalnya Hukum Taurat

Sudah menjadi keharusan bagi orang Kristen untuk mentaati perkataan Yesus selaku Tuhan mereka ketimbang perkataan Paulus yang notabene adalah pembohong besar. Berikut ini perkataan Yesus tentang hukum Taurat:

“Janganlah kamu menyangka, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama ini belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan meniadakan hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.” (Matius 5:17)

“Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi.” (Ibrani 10:28)

Yesus mengancam mereka dengan hukuman mati tanpa belas kasihan menurut syariat Kristen, masih beranikah kalian membatalkan hukum Taurat?

Incoming search terms:

 • surat imamat 11 ayat 7
 • orang kristian
 • imamat 11 ayat 7
 • larangan makan babi dalam injil
 • kebohongan injil terungkap 2010
 • larangan makan babi di alkitab
 • larangan makan babi di injil
 • larangan makan babi dalam alkitab
 • injil melarang makan babi
 • imamat 11:7
  1. Lihat kitab Yohanes 2 1-11 []
  2. Rujuk juga Roma 6:14, Roma 3:28, Roma 4:15 []
  17 Jun

  37 Ulasan untuk artikel “Umat Kristian gagal mematuhi ajaran Alkitab!”

  1. rohaizad Says:

   Aku ni taklah geti sangat tapi bila difikirkan balik, orang Islam pun tidak kurang hebatnya. Makin ramai yang tak mematuhi ajaran Islam itu sendiri.

   Alahai…..

  2. presson Says:

   Ajaran Kristen memang sudah mengalami penyelewengan besar besaran. Ajaran Kristen sekarang bukan ajaran yg diajarkan oleh YAHUSHUA Sang Mesias (lebih dikenal dengan nama yg sudah di selewengkan juga menjadi Yesus dan dalam bahasa Inggrisnya dikenal Jesus), yang diajarkan kepada para murid-muridnya.

  3. gading Says:

   Ahamdulillah ….
   islam /muslim ibarat darah dan daging yang terus mengalisr dalam diri saya, saya lebih yakin akan islam. padahal baru sebulan belajar islam. terima kasih Allah. ku buang patung salib yang goblok tiap minggu kusembah.

  4. faizal the muslim Says:

   KITAB YOHANES: Ramalan Yesus tentang Terang dan Penguasa Dunia.

   12:31 Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini: sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar;
   12:32 dan Aku, apabila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepada-Ku.”
   12:33 Ini dikatakan-Nya untuk menyatakan bagaimana caranya Ia akan mati.
   12:34 Lalu jawab orang banyak itu: “Kami telah mendengar dari hukum Taurat, bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya; bagaimana mungkin Engkau mengatakan, bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?”
   12:35 Kata Yesus kepada mereka: “Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu; barangsiapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke mana ia pergi.
   12:36 Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang.” Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka.

   Dalam ayat 31-32 di atas, dijelaskan Yesus bahwa penguasa dunia akan “dilemparkan keluar” setelah kenaikan Yesus ke langit.
   Siapakah “penguasa dunia” yang dimaksud Yesus ini? Silahkan baca: Penghibur.

   Sedangkan dalam ayat 35-36, dijelaskan Yesus bahwa dalam beberapa waktu lagi terang/cahaya akan datang dan agar umat Israel percaya kepada terang/cahaya itu. Siapakah “terang/cahaya” yang dimaksud Yesus itu? “Terang” tidak lain adalah Al-Qur’an!

   [QS. 45:52. Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Qur’an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu (Muhammad) tidak mengetahui apakah Al Kitab dan tidak mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Qur’an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.]

  5. faizal the muslim Says:

   Paulus berkata “Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Tuhan.” (Roma 7: 6)

   Sedangkan Yesus a.s. berkata “Janganlah kamu menyangka, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama ini belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan meniadakan hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.” (Matius 5:17)

   ;dan “Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi.” (Ibrani 10:28)

   Mengapa orang Kristian masih menggunakan Taurat? 5 buku dari Musa a.s.? sebab buku tersebut adalah firman Allah, tetapi kamu ingkar padanya dan berdasarkan dalam KITAB YOHANES. KITAB tersebut ada menceritakan pasal Kitab Al-QURAN, yakni Kitab yang diturunkan kepada Muhammad S.A.W.

  6. faizal the muslim Says:

   ;Dan Muhammad adalah diibaratkan seperti cahaya yang terang yang diutuskan oleh Allah S.W.T. untuk menerangi manusia melalui kalimat-Nya(Al-Quran) dan [Hadith Nabawi(kata-kata Nabi Muhammad) serta Hadith Qudsi(kata-kata daripada Muhammad manakala maksudnya dari Allah S.W.T)]. Rujuk Al-Quran, Surah ke 45:52. Sadakallahulazim, sesungguhnya Allah sentiasa berkata benar.

  7. lee Says:

   saya yakin dengan islam………….

  8. dewi kayana Says:

   untuk hal diatas saya berkomentar
   1. ada kaum nasrani yang mengharamkan makan daging babi seperti yang di uraikan dalam imamat 11, daging yang halal adalah yang “BERKUKU BELAH DAN MEMAMAH BIAK” jika salah satunya tidak ada, maka itu daging itu haram, bukan hanya babi, tapi juga tupai, anjing, kancil, kelinci, buaya, biawak dan lainnya yang kukunya tidak berkuku belah dan tidak memamah biak… itu adalah untuk daging dari binatang berkaki 4. sedangkan untuk binatang yang hidup di air menurut imamat 11 adalah yang “BERSISIK DAN BERSIRIP” nah… jangan lah menghakimi… ternyata ada Kristen yang masih mengikuti Alkitab…

   2. Alkitab melarang minuman yang memabukan… bukan meminum anggur… anggur yang mengandung alkohol/fermentasi pastilah haram… karena mempengaruhi watak dan karakter manusia menjadi lebih banyak negatif dari positifnya… jika jus anggur segar, itu menyehatkan di diperbolehkan, asal tidak di fermentasikan…

   3. ada umat Kristen yang sama, yang tidak makan yang diharamkan oleh muslim, mengharamkan alkohol, dan di sunat tepat 8 hari setelah di lahirkan semua dengan ajaran musa…

   4. Ada juga umat kristen yang menengadahkan tangannya waktu berdoa…

   5. Kristen bukan mengajarkan kematian harus dikafani.. tetapi kematian adalah sesuatu yang wajar yaitu kembalinya roh kehidupan kepada pemberi kehidupan yaitu Allah, dari tanah kembali ke tanah dari debu kembali ke debu dan roh kembali kepada Allah… coba liat ayat yang di pakai.. itu adalah peristiwa Yesus membangkitkan orang mati… adakah manusia dapat memerintahkan orang mati agar bangkit..??? hanya Tuhan yang dapat memerintahkan orang agar bangkit dari kematian… soal kafan, itu adalah kebiasaan/kebudayaan orang israel pada saat itu… pertanyaannya… bagaimana kebudayaan orang arab pada abad pertama masehi..??? bagaimana orang arab menguburkan orang mati pada abad pertama masehi… nah itu baru dapat kita bandingkan…

   6. Dosa Warisan… dosa adalah pelanggaran terhadap Hukum Allah menurut Alkitab, baca juga di perjanjian baru, ada tertulis karena dosa adam, maka semua manusia berdosa, akibat dosa adalah maut, karena itu kita manusia pasti berdosa, akibat dari dosa Adam itulah makanya kita mengalami kematian… apakah sekarang ada yang tidak mengalami kematian..??? kalau yesus mengatakan agar dosa anak tidak dilimpahkan kepada orang tua dan dosa orang tua tidak dilimpahkan pada anak, pertanyaan logisnya, apakah anda mau dilimpahkan kesalahan dari kain yang membunuh habel..?? atau anda mau menuntut Adam karena dosanya, sehingga anda sekarang dalam keadaan seperti ini…??? mengalami kematian…?? tetap saja ada akibat dari pelanggaran terhadap hukum Allah.

   7. soal ayat ayat yesus adalah Allah… dari tulisan saudara yang menyebut Paulus telah berbohong pada Kisah Para Rasul 8:37, jelaslah itu bukan tulisan paulus, ada baiknya jika memang mempelajari alkitab, belajar dulu sejarah penulisannya, siapa yang menulis kitab apa… KITAB KISAH PARA RASUL TIDAK DITULIS OLEH PAULUS… saurdara yang telah membohongi umat saudara sendiri… silahkan dari ahli ahli sejarah penulisan Alkitab.

   saudara memakai ayat ini…
   “Maka jawab Simon Petrus: “Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup!” (Matius 16:16)

   coba kalau saudara mau menelaah 1 ayat lagi sesudah ayat tersebut…
   (matius 16:17) “Kata Yesus kepadanya: “Berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga”

   bukankah terjadi perbedaan yang mendasar, kalau yesus berasal dari surga..??? artinya Dia juga Tuhan karena bersama sama (pernah berada bersama sama) dengan Bapa di Surga..???

   8. Injil Melarang Perkawinan Beza Agama

   “Berkatalah mereka kepada kedua orang tua itu: ‘Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat (ingat kita pegaang hukum setiap laki-laki Kristen harus disunaaat), sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu: kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki diantara kamu harus disunat.’” (Kejadian 34:14-15)

   Itulah hukum nikah beza agama yang jelas dilarang dalam Alkitab, begitulah hukum yang berlaku sejak dulu dan seharusnya sekarang.

   Saudara seharusnya tau, pada saat Kitab Kejadian, belum ada sebutan Kristen…. apakah sudah baca kejadian 33 dan 34 secara keselurahan..??? Dina Anak Yakub ditiduri orang2 arab… karena pada saat itu orang Arablah yang tidak bersunat…. yaitu bani Hewi.. yakni Sikhem… palestina sekarang… jadi kejadian 34:14-15 itu harus ditelaah, mereka itu siapa dan berkata kepada siapa..??? mereka adalah anak anak yakub (Israel) yang bersunat kepada Sikhem (palestina) yang tidak bersunat. dan pada saat itu belum ada sebutan Nasrani, yahudi maupun kristen, Islampun belum ada.. karena di tanah arab adalah penyembah berhala….

   9. Hukum Taurat…
   Islam Tahu apa mengenai Hukum Taurat…??? jika memang Islam lebih mengetahui hukum taurat, lebih baik kalau menjelaskannya kepada umat kristen… tetapi sampai detik ini tidak ada satupun ulama Islam yang menjelaskan sedetail detailnya hukum Taurat… itulah kebohongannya… menganggap dirinya Tau ternyata tidak mengetahui apapun… dari mana bisa memberikan pengetahuan kalau kristen melanggar hukum taurat sementara islam sendiri tidak mengetahui apa apa tentang hukum taurat itu…

   kalau saya mau menjelaskan, dari sisi manakah yang akan di percayai Islam dar sisi penjelasan Al-quran..??? saya akan di katakan salah Tafsir… jika di jelaskan dari Sisi Al-Kitab di katakan Al-kitab itu palsu… jika begitu kasih tau saya mana Alkitab yang Asli yang dari Allah, dan mana Al-Quran yang Asli yang diberikan kepada Muhammad… Islam tidak dapat memberikan semua permintaan saya itu kan…???

   kata Yesus…
   “Janganlah kamu menyangka, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama ini belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan meniadakan hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.” (Matius 5:17)

   tidak ada yang salah mengenai ayat ini… satu iota atau satu titikpun tidak akan meniadakan hukum taurat….” lalu selanjut baca kata selanjut… “SEBELUM SEMUANYA TERJADI”
   apa maksudnya sebelum semuanya terjadi…??? baca pada kitab matius… tentang kematiann yesus… di seluruh yudea, gelap Gulita, bahkan orang tidak dapat melihat tangannya sendiri, kejadian pada pukul 3 sore… Tirai Kaabah Allah yang menghubungkan bilik Suci dan Maha Suci Robek dari Atas kebawah… itulah artinya Semuanya telah terjadi, yesus sudah menjadi juruselamat, makanya Hukum hukum taurat mengenai penebusan dan korban bakaran telah digenapi oleh yesus. jika sudah di genapi, artinya tidak perlu dilakukan lagi…. seperti Korban pagi dan petang, korban penebusan dosa, perayaan roti tidak beragi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penebusan dan korban yang melambangkan yesus….

   9 penjelasan ini kiranya dapat sebagai bahan pertimbangan saudara umat islam, sehingga kesalah pahaman dapat di hindari…

  9. Hamba Allah Says:

   Dewi kayana, seharusnya loe juga harus kaji al-quran, nyata islam penutup samawi dan maha benar terus diturun pada muhammad melalui jibril. Apa itu harus loe ingkar kalo taat pada kristen,kerna dalam injil sudah nyebut. Pikir dong

  10. Muslim Forever Says:

   Sdri Dewi Kayana,
   1,2,3 dan 4. So mana yg benar dong? Makan babi haram atau tdk? Koq kristennya beda2?
   5. Manusia memerintahkan orang mati agar bangkit? Ada, jika Allah mengizinkan. Di Toraja aja ada dukun yg bisa membuat mayat berjalan :P
   6. Jadi karena dosa Adam sehingga kita semua mengalami kematian? Maksud Anda, jika Adam tdk berdosa, manusia akan tetap di surga dan tidak mati? Hahahaha! Anda saja yg jadi Tuhan kalau begitu!
   7. “….manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga” “Yang bilang itu teman saya dari Amerika, apa berarti saya jg dari Amerika?” Oalah, jaman sekarang MMS juga bisa koq!
   8, 9. Ntar gue tanya udstad ya? Saya kan cuma orang awam, biar awam tp masih bisa menjawab dalil Anda. Habisnya udah jelas koq, orang awam spt sy aja bisa kalo Islam paling benar

  11. Muslim Forever Says:

   Tambah lagi:
   7. Saya pernah berada bersama-sama SBY di Jogja. Apakah sy juga presiden? Wakakakakakak!!! Samina mina e’e

  12. AL QIBTHIYAH Says:

   saya sangat percaya Islam…islam adalah agama yang mengajarjan kebenaran…hanya yang di berikan Allah Swt hidayah yang dapat memahaminyaa….

  13. Love Islam Says:

   Saya merasa sempurna dan tenang dengan Islam, tinggal bagaimana saya menjalankan agama ini dengan ikhlas dan sabar. Ya Allah bantulah dan tolonglah kami hamba-hambaMu untuk dapat bersabar dalam kehidupan dunia ini yang penuh tipu muslihat dan godaan serta taat dalam menjalankan perintahMu. Segala puji hanya milikiMu ya Allah. Terima Kasih Ya Allah ^_^

   Allah pernah berfirman dalam Alquran bahwa golongan yang keimananya paling dekat dengan umat Islam adalah umat nasrani. Setelah membaca artikel di atas, saya tambah yakin akan kebenaranMu ya Allah. Allahuakbar

  14. jesus homo Says:

   @ all = biar banyak palsunya injil masih menyimpan sedikit kebenaran firman Allah, salah satunya :
   Inilah
   hidup sejati dan kekal; supaya orang mengenal Bapa, satu-satunya Allah
   yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa.(yohaNeS 17:3)bila ditafsirkan :TIADA TUHAN SELAIN ALLAH DAN ISA AS (waktu itu) UTUSAN ALLAH

  15. jujur aja Says:

   yah jujur aja, ada berapa sih injil? puluhan… kenapa diakui yang sekarang aja? injil lukas, matius?
   yah gak ada yang tahu, cuman konsiliasi nikea aja jawabannya…
   manusia yang pilih…
   makanua tauhid kristen banyak jenisnya…
   yang terbesar katolik sama protestan..
   yang bertuhan satu dimusnahkan pada zaman penguasa roma itu.
   kenapa? krn penguasa roma pada saat itu juga bertuhan banyak.
   bertuhan 1 tidak masuk akal menurut mereka.

   jawabnnya kebenaran cuman 1, klo islam bener, yang kristen bakal menyesal setelah mereka mati. kalo kristen bener, yang islam bakal nyesel.
   tunggu aja bareng2 pas kita mati. deal?

  16. amara Says:

   you…you semua jangan bingung orang yang tak dapat hidayah dari Allah walau dipotong-potong tubuhnya tak bakalan beriman’karena dia ditakdirkan jadi umpan/kayu bakar di neraka.oke?

  17. Rangga Yasua Oga Says:

   ehehehhe I’m muslim.
   so tunjukan aja kepribadian diri yang baik dan benar, jangan sampe udah belajar agama terus komen-komenan seperti ini pake bahasa yang meledek, hina, ejekan dan kata-kata kotor .
   Buat apa tuh ?? ga da guna .. tunjukin dong kepribadian yang baik tuh kalo emang bener udah menyerap dari ajaran yang baik.
   Jangan sampe udah ada bukti kebenaran Alqur’an eh tiba2 ditentang pake bahasa ejekan, hinaan kotor dll
   Orang Yahudi dan Nasrani dari dulu tidak pernah senang hingga orang yang beriman kepada agama Allah , yaitu Islam kembali pada agama nasrani atau yahudi.

  18. awang Says:

   @ dewi kayana

   Pertama saya tidak setuju org2 kristen disebut nasrani..karena di Qur’an hanya mengenal org2 Nasrani (Tidak dengan Kristen). Orang2 Nasrani adalah Orang2 bani Israel yang mengimani agama nabi Isa a.s yang notabene nya adalah Muslim dan diridhoi oleh ALLAH pada zaman itu…Bagi Bani Israel yang tidak mengakui Nasrani mereka di sebut YAHUDI..disinilah perbedaannya..antara Nasrani dan Yahudi.. persamaannya ya..sama2 Bani Israel..jadi nabi Isa a.s hanya mencakup bani Israel saja dalam dakwahnya..bukan untuk seluruh umat manusia..
   Paulus yang menambahkan bahwa ajaran kristen utk seluruh umat manusia..ini udah keluar dari jalur awal..

   1. Kapan yesus menjadi Tuhan?? bukannya Yesus diangkat menjadi Tuhan itu ketika Konsiliasi NIKEA?? apakah yesus begitu lahir udah jadi Tuhan???

   2. Terbukti bahwa ajaran yesus itu dikesampingkan dan ajaran Paulus yg di pakai…buktinya..banyak org kristen yg memakai dalil paulus utk tidak bersunat karena tidak berguna kristus bagi yg bersunat..sedangkan yesus sendiri dari bayi 8 hari sudah bersunat..ini bukan masalah oknum tapi masalah akidah dan kepercayaan..artinya org2 kristen mengikuti akidah dari paulus..bukan akidah nabi Isa a.s. itu hanya 1 ayat kecil saja

   bicara soal sejarah paulus(SAULUS) lebih dahsyat lagi bahwa dia adalah seorang pemabuk dan pendeta yahudi yang notabene nya adalah anti nasrani..dan mengaku2 bahwa dia mendapat wahyu dari yesus dan mengangkat yesus menjadi tuhan..intinya semua adalah rencana paulus yg mau menghancurkan Nasrani dengan cara mengobok2 keimanan nasrani dari dalam..dan dia sudah berhasil sampai sekarang karena ajaran paulus yg dipakai oleh umat kristen ampe sekarang..

   3. kok ada kristen yang haramkan babi..dan ada kristen yang halalkan babi..nah disini kristen mana yang bener dan yg ikut ajaran nasrani?? terus berarti kitab sucinya beda dong..bagi pandangan saya agama Nasrani murni bawaan dari nabi Isa a.s sudah musnah…saya tidak mengatakan kristen mendekati nasrani karena memang sudah sangat jauh deviasinya..

   4. kenapa para pemuka agama kristen mengharamkan utk membahas injil Barnabas?? apakah takut karena kebohongan mereka terkuak??? karena memang di injil barnabas jelas tertera tentang kenabian Muhammad SAW. ini sudah jelas sekali ada konspirasi ..dan saya yakin dibalik ini semua adalah Yahudi tetapi sayangnya kaum kristen tidak berfikir sejauh ini..dan menjadi korban atas permainan mereka. ingat sekali lagi bahwa Paulus adalah pendeta Yahudi yg anti nasrani..

   5. bagaimana kristen menghargai para nabi sebelum yesus dalam injil?? injil kalian memfitnah para nabi dengan segala aib yang sangat keji..rata2 di injil berkata bahwa para nabi berzinah…sungguh laknat bagi manusia yang menulis dan yang mengikutinya..apakah kristen tidak paham bahwa para nabi itu manusia pilihan yang telah dibebaskan dari dosa??? itu semua dibuat utk mengangkat citra yesus utk di cocokkan agar yesus bisa menjadi tuhan..bagaimana cerita ini yg ditulis dlm injil menurut pandangan kristen?? apakah anda pribadi juga yakin akan fitnah ini???

   6. liat dalam injil anda ada yang namanya kidung agung…puisi yang bertuliskan tentang buah dada segala utk diremas..apakah ini bukannya karangan manusia?? terus tuhan atau manusia yg buat injil ini??? kalo manusia apa wajibnya utk diiikuti?? wong tuhannya aja ga bilang itu semua kok..

   7. Berapa persen injil anda ditulis oleh manusia dan berapa persen yg mmg wahyu Allah?? coba anda renungkan..

   8. Soal bangkitkan org mati pun bukanlah mukjizat milik nabi Isa a.s saja..bahkan nabi Musa a.s menghidupkan 35000 pengikutnya yg udah mati 40 tahun..kisah ini bahkan lebih dahsyat lagi bukan??..

   dan tercata pula kisah para Yahudi yang ingin mencoba kenabian Nabi Muhammad SAW dengan meminta utk membangkitkan org2 tua yahudi yang telah mati utk bangkit, org2 yahudi ini ingin bertanya langsung ama mereka tentang kenabian Muhammad apakah memang telah di beritakan oleh Nabi Musa a.s.., .Nabi SAW hanya menyuruh Ali r.a sahabatnya untuk memanggil para mayat (bahkan bukan Nabi Muhammad SAW sendiri yg pergi ke kubur)..Ali hanya menyebut : dengan kebenaran atas kenabian Muhammad SAW dan atas ijin Allah.. maka bangkitlah orang2 yahudi yang dipanggil namanya dengan menenteng kepala mereka..setelah yahudi2 bertanya dengan mayat2 tersebut..para yahudi itu pun langsung memeluk Islam karena memang kenabian Muhammad SAW sudah diberitakan..jadi utk mukjizat menghidupkan org mati itu bukanlah alasan utk menjadikan nabi Isa a.s menjadi Tuhan..

   9. Kami para generasi muda Muslim pun udah mulai belajar injil utk mengetahui dan membentengi diri kami dari gerakan kristenisasi yang semakin marak..tetapi malah sebaliknya..banyak para pendeta dan biarawati kristen yg malah memeluk Islam.karena hasil dari investigasi dan cross cjeck antara Islam dan Kristen..sedangkan org murtad dari islam hanyalah org2 lemah akal alias bodoh dan kelaparan..yg mudah digantikan imannya dengan uang..jadi generasi muda muslim sekarang bkan seperti muslim yg 50 tahun yang lalu dengan gampang di ombang ambing oleh iming2 harta..

   10. Bagi kaum muda Islam..jadilah pekerja keras..jadilah org kaya..karena menjadi kaya pun adalah suruhan dari Islam dan termasuk ibadah dengan cara2 yang halal dan baik..dan pelajarilah ilmu perbandingan agama utk bentengi diri dan keluarga…tidak ada lagi istilah org islam notabene dengan kemiskinan…sudah lewat jaman Islam yang gelap..700 tahun pertama islam gemilang..700 tahun kedua islam tenggelam..dan 700 tahun ketiga islam bangkit dan meraih gemilang kembali..kalo dihitung2 sekarang lah tahun2 mulai kegemilangan islam dihitung dari tahun 600+700+700 = 2000

   11. Dakwah kami bukan menghujat..bukan mengejek..hanya membuka jalan pikiran bagi kaum kristen yang berakal..

   kami sangat menghargai Nabi Isa a.s..khususnya dan semua nabi pada umumnya..dan kami beriman dengan apa2 yg dibawa oleh nabi Isa a.s..yang notabene nya adalah agama islam juga karena beliau adalah muslim utk jaman itu.

   Tapi kami tidak beriman dengan apa2 yang sudah dirusak oleh paulus dan segenap kelompoknya..

   Mohon maaf bila ada kata2 yang menyinggung..ini sebagai bahan perenungan saja bagi pihak2 yang mau berfikir..

   salam kebangkitan Islam

  19. yuda Says:

   saya sangat percaya dengan yang namanya islam .
   karna islam adalah agama yang paling benar

  20. Rudai Says:

   Salam…kebenaran hanya akan trserlah bila anugrah kasih mendekat…tapi anugrah kasih e2 harus di pohon kepada yg empunya dengan rendah hati dan sepenuh pengharapan…berdiam lah sendiri…berdoalah demi nama “PENCIPTA SELURUH ALAM”..minta lah petunjuk drinya dengan segenap hatimu…pasti hatimu akan disentuhnya dengan pengertian yang mendalam dan kamu akan memperolehi “HIDUP”..

  21. Kurshians Says:

   saya ada seorang kawan kristian, saya pernah membacakan petikan tentang pengharaman babi di kalangan umat kristian, jawapan die cukup mudah, dia amalkan ajaran kristian yg paling senang dan golongan kristian yg x makan itu adalah yg ortodx tidak sepertinya seorang katolik.. saya cuma senyum padanya dan dia tahu dia telah memberikan jawapan yg cukup funny kpd saya…. ada pilihan pulak!! nak jadi kristian yg ini, nak susah jadi kristian yg mcm tu.. emmm

  22. kimie kosayo Says:

   saya ada kwan seblik yg beragama kristian tapi meraka tidak sependapat tentang ajaran yg meraka pgang ya itu kristian …seorg dari serawak dan seorg dari sabah …. ??
   itu saya hran ……. ada ke agama kristian berbza pendapat tentang ajaran dan hukum haram dan Xharam tapi pcya dgn tuhan(Yusus@ Jusus)… tu yg saya hran ni ……

  23. shofy hafshoh Says:

   lbih baeg kita berbondong-bndong msuk agama islm ja,,,
   mju trus islm

  24. damai itu indah Says:

   Awalnya ajaran nabi Isa dan nabi Muhammad adalah baik.
   Sayangnya, ajaran nabi Isa sudah dimanipulasi para manusia., tapi apakah ini akan terjadi pada ajaran nabi Muhammad??
   Lalu bagaimana cara menjaganya?
   Apakah dengan menghujat orang lain?
   Atau dengan mengimani ajaran beliau dalam aktivitas sehari2?
   Sudah lupakah bila iman adalah urusan masing2 manusia terhadap Sang Maha Pencipta? Lantas untuk apa kita mengurus iman orang lain? Masih percayakah kita padaNya?
   Ada baiknya kita menerapkan ajaran para nabi dalam kehidupan sehari2 daripada saling menghujat.
   Allah Sang Maha Pengasih mengasihi anda semua, lantas mengapa kita tidak?
   Sayangilah waktu anda.

   Jangan lupa, Allah memang mengijinkan kita untuk kaya. Tapi sebagai awal dari tujuan menolong sesama yang kurang mampu.
   Jangan tersesat, jangan sampai memposisikan kekayaan sebagai tujuan akhir didalam kehidupan ini.
   Amin.

   Salam Damai

  25. samsul Says:

   ajaran kristen dah expired,, + lagi racikan bumbu kebohongan si paulus ,, klo terus dikonsumsi bisa berbahaya.. segera hentikan penggunaanya sebelum your time runs out!!!!!!!!!!!!!!!!!

  26. islam tok till Says:

   islam agama akhir zaman

  27. rini Says:

   dewi kayana :
   Nabi isa or yesus itu lahir dari rahim, kok dibilang tuhan? Berarti semua yg lahir dari rahim itu tuhan donk? Kalau alasanmu gak punya bapak bilologis, ok aku terima. Nah….lo liat sekarang banyakk tuh yg hamil bayi tabung hasil kreasi dokter ahli, apakah dokter ahli kita sebut bapak tuhan ya? Wkwkwkwkw
   Otak lo dimana?

  28. Pencinta Islam Says:

   Banyak percanggahan pendapat dalam kitab agama Kristian, menunjukkan agama ini terbukti tidak tulen (asli). Hanya Islam sahaja yang berpandukan pada satu (1) pendapat yang kekal abadi dan diakui kebenarannya iaitu Al-Quran kalamuallah. Islam Agama BENAR.

  29. Tangkas Perkasa Says:

   Banyak kejaiban yang dilakukan oleh Jesus. Maka Kristian pun ambil ayat dalam Bible sana sini untuk menyokong konon Jesus adalah Tuhan dalam Triniti. Sedangkan Bible mengandungi terlalu banyak ayat yang menunjukkan Jesus sebenarnya adalah seorang manusia biasa. Mereka gagal untuk memahami sebenarnya Jesus melakukan keajaiban (mukjizat) untuk meyakinkan umatnya tentang ajaran sebenar yang dibawa iaitu beriman kepada Allah SWT – bukan untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan!!!. Di kampong Jesus sendiri, tiada mukjizat yang dilakukan sebab tiada orang yang mempercayainya …

   (57) Maka mereka menolak Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya sendiri.”

   (58) Maka itu Yesus tidak mengerjakan banyak keajaiban di situ sebab mereka tidak percaya.

   Matt 13: 57-58

   Bacalah Bible wahai umat Kristian – dari cover to cover – dan pasti kamu sendiri akan tahu betapa korupnya Bible yang menjadi panduan hidup kamu tu .,…

   ISLAM IS THE TRUTH

  30. al ghazali bin yusran bin yahya Says:

   allahuakbar….biarlh hanya allah yg tahu,dan allah lh yg maha tau segalanya,wallahu’alam! Yg jelas islam adalah agama akhr zaman! Amin…ya robbal’alamin!

  31. Iam Moeslem Says:

   hihhi… aku cmn tertawa terkekeh.. heheheh… jelas jelas dan sudah sangat jelas sudah hehehe.. Islam adalah Agama Rahmatan Lil Allamin… semuanya logis dan sangat sangat masuk akal.. sekarang Tugas Kita fahami Alqur’an… terus kita ingat juga surat Al-Qafirun.. Insya Allah kl orang memakai hati dan fikirannya suatu saat mereka akan faham… Islam Is my way..

  32. azzahra Says:

   i love islam

  33. i luv Islam Says:

   kitab orang bukan islam banyak versi.. barangkali mereka pun keliru yang mana satu nak ikut.. agak2 ada yang hafal semua kitab tu.??. kalau xde yang hafal, pasti mudah untuk diubah2 dan dipalsukan..
   syukur, ISLAM berpegang pada satu kitab iaitu Al-Quran.. jutaan orang menghafaz nya.. pasti amat mustahil untuk dipalsukan..
   Islam is the truth..

  34. I am Muslim Says:

   I love Allah..

   I love Muhammad

   There is no God except Allah
   And Muhammad is the Messenger of Allah

  35. Anti Artis Islam yg melakukan dosa ketika berlakon filem/sinetron Says:

   bersama kita umat islam menyedarkan umat islam yang banyak melakukan dosa terang-terangan dalam kaca TV..

  36. kaytlin08HAMBA ALLAH SWT Says:

   KRISTEN UDAH SESAT, MENYESATKAN PULA… DASAR KAFIR!

  37. ILuv_ISLAM Says:

   Tunggu kiamat lah ..baru kebenaran itu akan keluar :’) dan Nabi Isa akan turun ke bumi ..dan para Kafir semua akan sadar

  Tinggalkan Ulasan Anda